Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Miłość niejedno ma imię

Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbyło się w dniu 9 lutego, poświęcone było miłości. Seniorzy śpiewali piosenki, recytowali wiersze i rozmawiali o różnych obliczach tego uczucia.

Okolicznościowe dekoracje z czerwonych serc zapowiadały zamierzony temat "Zakochani są wśród nas", a dodatkowym jego potwierdzeniem były słowa wprowadzenia reżysera i autorki scenariusza spotkania - Heleny Fiutki. Zaaranżowane niby to spóźnienie członków zespołu artystycznego dodatkowo spotęgowało zainteresowanie studentów, a po chwili wszystko stało się jasne, że tuż, tuż przed Walentynkami i właśnie z tej okazji zorganizowana impreza będzie poświęcona miłości. I tak rzeczywiście było od początku do końca spotkania, podczas którego dzielono się refleksjami, wspomnieniami, przemyśleniami o wielu obliczach miłości, skojarzeniami z nią związanymi i symbolizującymi to uczucie kwiatami. Mówiono o miłości fałszywej, macierzyńskiej, rodzicielskiej i in., o fabułach filmów miłosnych, śpiewano także piosenki o tej tematyce, oraz recytowano wiersze, w tym wielce dramatyczną balladę Jurandota "O jednej Wiśniewskiej", jak i utwór śp. Wisławy Szymborskiej. W programie, który przekonał wszystkich, że miłość niejedno ma imię i różne oblicza, owocującym nadzwyczaj żywymi reakcjami słuchaczy, wystąpili artyści: Zofia i Jan Kuśmierczukowie, Maria Garbarz, Adela i Andrzej Podgórscy, Jadwiga Karpowicz, Maria Bartecka, Danuta Kogut, Teresa Łaba, Zofia i Tadeusz Kulikowie, Zofia Przybyła, Helena Fiutka oraz Jadwiga Dziedzic. Wyczerpanie repertuaru występu obejmującego utwory od okresu Młodej Polski do czasów współczesnych bynajmniej nie zakończyło spotkania, a co najwyżej stanowiło jego początek. Temat kontynuowano i to w nadzwyczaj bogatej i pełnej niespodzianek formule. Jedną z nich był np. test, któremu poddano dwie pary - pp. Kulików i pp. Fiutków, jako jubilatów obchodzących złote gody pożycia małżeńskiego. Piosenki miłosne, odpowiedzi na pytania dotyczące osobistych doświadczeń i recept na długoletnie życie w miłości - to tylko niektóre z punktów testu. Nagrodą za zaliczony śpiewająco sprawdzian był wręczony przez kierownik UTW Jadwigę Skawińską i Urszulę Szałapską obu parom patent małżeński i dyplom uznania, tulipan i gremialne odśpiewane "sto lat".

Następnie, już w luźniejszej atmosferze, przy kawie i herbacie oraz ciastach, zasadniczy temat spotkania kontynuowano, jako spontaniczny koncert. Złożyły się nań recytacje utworów własnych Marii Garbarz o miłości dojrzałej i Marii Borysowskiej o miłości platonicznej, a ponadto z piosenkami solo wystąpili m.in. Maria Uchman, Maria Bartecka, Krystyna Cyc, Zbigniew Skawiński i ponownie duet pp. Kuśmierczuków, a całość prezentowanego repertuaru, który zdawał się nie mieć końca, zamknął powszechnie znany i lubiany utwór pt. "Seniorzy, kochajmy się".

wed


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT