Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Karnawał u seniorów

16 lutego, w tradycyjny "tłusty czwartek", w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się kolejne klubowe spotkanie. Miłym akcentem spotkania był występ reaktywowanego po kilkuletniej przerwie kabaretu "Aluzja".

W spotkaniu udział wzięli nie tylko studenci Uniwersytetu, ale z uwagi na jego otwarty charakter uczestniczyć w nim mogli wszyscy chętni. Dzięki temu osoby z zewnątrz mogły zapoznać się z działalnością UTW oraz ewentualnie zdecydować się na wstąpienie w szeregi jego słuchaczy. Miłym akcentem, ale i zaskoczeniem dla członków Uniwersytetu i gości spotkania był występ reaktywowanego po kilkuletniej przerwie kabaretu "Aluzja" jako jednej z cieszącej się popularnością form aktywności seniorów, która nie tylko bawi, relaksuje, ale i niejednokrotnie skłania także do głębszych przemyśleń i refleksji poprzez ukazywanie w krzywym zwierciadle wielu aktualnych zdarzeń i sytuacji wprost z życia wziętych. Jak w prawdziwym kabarecie, tak i w "Aluzji" w programie znalazły się przeróżne pieśni i piosenki, a w tym czastuszki, tańce na tle zespołu, scenki satyryczne i dialogi w zasadzie na podłożu satyrycznym, ale także podejmujące obok typowych spraw damsko-męskich również i problemy społeczne. Szczególnym poważaniem cieszyły się utwory na ludową nutę z przytupem i stosownymi okrzykami, przez co stanowiły dobrą okazję do doskonałej zabawy i widowni, i samych aktorów. Uznaniem cieszyła się m.in. scenka rodzajowa typu "przyszła baba do lekarza", czy też wyrazisty w wykonaniu sparodiowany "sondaż uliczny".

Blisko godzinny występ "Aluzji" zakończyła piosenka "Jak dobrze mi w tym kabarecie", wykonywana wraz ze słuchaczami UTW, zaś na bis zaprezentowano nowy utwór do tekstu Marysi Garbarz pt. "Moje pragnienie". W klubowym spotkaniu pod kierownictwem Marii Goral i przy akompaniamencie H. Hałasy i M. Karwańskiego wystąpili: Józefa Śrutwa, Alicja Ożga, Maria Żyła, Wiktor Oleszczuk, Janek Kuśmierczuk, Helena Węglarz, Zbigniew Skawiński, Danuta Kłos, Lucyna Żurowska, Henryk Podoba, Krystyna Cyc, Maria Turczanik, Krystyna Koperwas, Krystyna Wiszniewska i Bronisław Umiński. Ponieważ spotkanie klubowe miało miejsce w "tłusty czwartek", więc też zgodnie z wielowiekową tradycją, po podziękowaniach złożonych autorom i członkom kabaretu przez kierownika Filii UTW Jadwigę Skawińską, na odświętnie nakrytych stołach pojawiły się pączki, faworki, kawa i herbata, a słuchacze Uniwersytetu i goście raczyli się tymi smakowitościami przy akompaniamencie mandoliny i akordeonu, uprzyjemniając sobie czas solowymi i chóralnymi śpiewami oraz korowodami tanecznymi, żegnając w ten sposób kończący się karnawał.

erte


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT