Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wykład dr n. med. Macieja Kałużyńskiego
"Postępowanie w nagłych zatrzymaniach krążenia u dorosłych w świetle aktualnych wytycznych"

Wybitny grecki prekursor medycyny Hipokrates, już w starożytności powiedział: "Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najważniejszą własnością i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby".

Ten postulat wielkiego przodka jest u nas, na UTW, szeroko stosowany w praktyce. Wiemy, że w życiu dorosłym aktywność ruchowa sprzyja podtrzymywaniu zdrowia i sprawności fizycznej.

Rozwijaniu tych możliwości służy proponowany przez kierownictwo UTW odpowiedni program zajęć. Oproś zajęć ruchowych mamy możliwość wysłuchania szeregu wykładów w cyklu "Zdrowie i zdrowy styl życia", i wziąć udział w warsztatach.

Cykl ten rozpoczął w tym semestrze dr n. med. Maciej Kałużyński wykładem "Postępowanie w nagłych zatrzymaniach krążenia u dorosłych w świetle aktualnych wytycznych".

Nagłe zatrzymanie krążenia (nzk) to nagły stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi. Następnie występuje wtórne zatrzymanie oddechu i w konsekwencji dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Właściwym postępowaniem po rozpoznaniu nzk jest rozpoczęcie resuscytacji.

Do objawów nzk należą: utrata świadomości - chory nie reaguje na bodźce (dotyk, głos), brak oddechu lub oddech patologiczny oraz brak tętna na dużych tętnicach. Natomiast najczęstsze przyczyny nzk to m.in.: zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, zator tętnicy płucnej, zatrucie lub przedawkowanie leków, itp.

Wykładowca omówił podstawowe czynności resuscytacyjne oraz zwrócił uwagę na dalsze postępowanie w przypadkach stwierdzenia rytmu do defibrylacji lub nie do defibrylacji. Wykład urozmaicił pokazem multimedialnym. Niezwykłą atrakcją był FANTOM reanimacyjny - manekin-tors, który posłużył słuchaczom do ćwiczeń.

Na zakończenie dr Maciej Kałużyński omówił sposoby zapobiegania nawrotom nagłego zatrzymania krążenia oraz zachęcił słuchaczy do podejmowania aktywności ruchowej służącej poprawie funkcjonowania szeregu narządów m.in. serca i układu krążenia.

JS


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT