Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Gaudeamus u seniorów

18 października był znaczącym dniem dla całej społeczności słuchaczy Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie, ponieważ odbyła się w nim dwunasta już inauguracja roku akademickiego 2012/2013.

Ze stuprocentową frekwencją w inauguracji wzięli udział studenci, a ponadto w inauguracji uczestniczyło zacne grono zaproszonych gości. Kierownik Filii UTW Jadwiga Skawińska powitała szczególnie serdecznie dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta Tomasza Zielińskiego, Elżbietę Misztal reprezentującą Samorząd Słuchaczy UTW w Lublinie, Zofię Kostrzewską z UTW w Zamościu, Janinę Łasochę dyr. ZUS w Tomaszowie, Katarzynę Kyć reprezentującą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Annę Tur, Alicję Stojko moderatora Dyskusyjnego Klubu Książki przy MBP, Annę Piturę i Annę Mandziuk z Biblioteki Pedagogicznej, Marię Kozyrę kierownika Zespołu Teatralnego w TDK, Mariana Gumielę - kierownika chóru "Tomaszowiacy", Janinę Krawczyk - kierownika chóru "Sonata", Karola Kosiackiego reprezentującego Nadleśnictwo Lasów Państwowych oraz Danutę Stadnicką i Małgorzatę Łozę wraz z grupą uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Po wystąpieniu kierownik Filii UTW, chór "Camerata" pod batutą Piotra Giski wykonał przygotowany z tej okazji utwór Gaudeamus, tradycyjną pieśń studencką sięgającą korzeniami XIII w. Z kolei wykład inauguracyjny pt. "O kilku rzeczach istotnych dla późnej dorosłości" wygłosiła Helena Fiutka. Prelegentka w treści wykładu zawarła wiele cennych uwag i refleksji związanych z sytuacją osób, które po okresie intensywnej pracy zawodowej przechodzą na emeryturę i jako nieprzygotowane do tej gwałtownej zmiany przeżywają szok znajdujący swe konsekwencje w negatywnych skutkach psychofizycznych. W konkluzji referatu aktywność seniorów w ramach działalności UTW stanowić może antidotum na rozwiązanie tego typu problemów. Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta Tomasz Zieliński występując po wykładzie inauguracyjnym obok życzeń złożonych w imieniu własnym i burmistrza miasta przy okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego, zarysował harmonijną współpracę samorządu miasta i UTW, deklarując w tej mierze udzielania dalszego wsparcia i niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju spraw. Wyraził przy tym nadzieję, że w dalszym ciągu tak, jak dotąd działalność UTW owocować będzie wieloma sukcesami i osiągnięciami. Wysoką ocenę funkcjonowania tomaszowskiej Filii UTW wyartykułowała Elżbieta Misztal, punktując uzyskane efekty i wyjątkowo dobrze układającą się współpracę z władzami samorządowymi oraz lokalnymi organizacjami i instytucjami. Zwróciła przy tym uwagę na fakt, że problemy seniorów znalazły się w orbicie zainteresowania Unii Europejskiej i stąd rok 2012 jest Rokiem Aktywizacji Osób Starszych, stąd Kongres UTW w Warszawie i działalność 400 UTW w Polsce liczących 100 tys. seniorów. Życzenia dla studentów UTW wraz z praktycznym upominkiem Złotej księgi polskiej piosenki zakończyły to wystąpienie, a do powinszowań dołączyła się Zofia Kostrzewska z UTW w Zamościu, by tomaszowskim studentom "ciało nie odmawiało posłuszeństwa, a wszystko radowało duszę".

Na zakończenie uroczystości inauguracyjnych roku akademickiego w części artystycznej "Nie tylko dla mam" wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 prezentujący w repertuarze piosenki solo i w wykonaniu chóru oraz recytacje wierszy o rodzinie, o przyjaźni, dzieciństwie, o przemijaniu czasu, młodości i dorosłości, miłości macierzyńskiej, rodzicielskiej - a w domyśle także i uczuciach dziadków do wnuków. Pląsy i chóralne wykonanie piosenki "Tamte prywatki" obudziły żywe wspomnienia, autentycznie rozczuliły seniorów, którzy oklaskami i głosami dołączyli do dziatwy dając dowód, że ten temat i czas młodości jest im jeszcze bardzo bliski.

erte


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT