Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dzień Matki u seniorów

Poetyckim nawiązaniem i wprowadzeniem do tematu prezesa zespołu Literackiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Bogusławy Marczak, a następnie pieśnią "Serce matki" w wykonaniu Piotra Gmiterka, organisty parafii ZNMP, zapoczątkowany został przebogaty w formie i treści program artystyczny poświęcony obchodom Dnia Matki, które miały miejsce 24 maja w siedzibie UTW. Prowadząca tę imprezę sięgnęła daleko wstecz do historii Rzymian i Greków i starożytnej tradycji Polski, by wykazać jak wielką estymą i szacunkiem w cywilizacji europejskiej otaczano zacne niewiasty i jak reprezentowane przez nie wartości przekładały się na uzasadnienie poświęconego im święta przez cały ludzki ród. Uświęcone macierzyństwem kobiety, ich bezgraniczna miłość, wręcz anielska cierpliwość, czułość i serdeczność, poświęcenie dla najbliższych - złożyły się na uwzględnienie tego święta w kalendarzu. W przygotowanym przez panie programie, dedykowanym wszystkim kobietom, a w szczególności matkom - słuchaczkom Uniwersytetu, znalazły się na początku pieśni maryjne, jako że w uprawianym w naszym kraju kulcie Matki Bożej jest on transponowany na wiele pięknych uczuć związanych z postaciami matek. Dla uatrakcyjnienia programu poświęconego matkom zaprezentowane w szerokim repertuarze pieśni i piosenki stanowiły miły sercu przerywnik dla recytacji utworów poetyckich powszechnie znanych i nieznanych, do których Maria Garbarz dodała okazjonalnie napisane własne utwory. Nie koniec na tym, bo w programie znalazła się także suita taneczna w wykonaniu Róży Paszt, także dedykowana matkom. Piosenki i pieśni solo i w duecie, a capella i z akompaniamentem wykonywały Wiesława Dziura i Jadwiga Dziedzic, natomiast wiersze recytowały: Maria Cichoń, Zofia Parol, Maria Garbarz, Urszula Szałapska, Ala Ożga, Krystyna Koperwas, Irena Ostojska, Irena Rechulicz, Zofia Dyda, Teresa Kosak, jak i wnuczki - Zosia Rechulicz i Róża Paszt. Dodać też trzeba, że recytacje wierszy i wykonywane piosenki były nasycone tak wielkimi emocjami, że spora część widzów nie kryła wzruszenia, a nawet obfitych łez, zaś wiele osób aktywnie włączało się do wspólnego śpiewania. Spotkanie zakończył wiersz Zofii Dydy oraz podziękowania dla wykonawców i organizatorów imprezy złożone przez kier. filii UTW Jadwigę Skawińską, jak i występ solowy Ireny Piaseckiej. Dalszą część spotkania kontynuowano przy kawie i herbacie oraz ciastach przygotowanych przez słuchaczki UTW.

wed


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT