Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wieczór z gwiazdami
Wieczór z gwiazdami

Seniorzy z tomaszowskiej Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się 11 maja w swej siedzibie na zaplanowanym "Wieczorze z gwiazdą".

W roli tej wystąpiła Maria Garbarz jako autorka programu pod tym intrygującym tytułem. Pani Maria, która już niejednokrotnie z pełnym powodzeniem prezentowała słuchaczom UTW swe udane utwory poetyckie, także i obecnie bez cienia tremy zaanonsowała temat tyleż nośny, co i patetyczny - "Ojczyzna w poezji", przywołując przy tym nazwiska i postacie tuzów naszej literatury, jak i wydarzenia z historii Polski. Podczas spotkania zaprezentowali się także seniorzy - Zofia i Jan Kuśmierczuk, Tadeusz Kulik, Irena Rechulicz, Bogusława Marczak, Zofia Krawczyk, Irena Ostojska, Helena Fiutka, Alicja Ożga, Halina Malec, Urszula Szałapska. Tematyka spotkania i owocująca nią atmosfera spowodowała, że do zaplanowanego programu obok realizatorów spontanicznie włączyli się praktycznie wszyscy uczestnicy spotkania, wspólnie wykonując pieśni i piosenki, także i tę finałową dedykowaną kierownikowi UTW Jadwidze Skawińskiej. Dziekan UTW wysoko oceniła poziom zrealizowanego spotkania, do którego zaangażowało się tak wielu słuchaczy, a powstały przy tej okazji nastrój tak silnie udzielił się i integrował wszystkich studentów seniorów. Przy tej okazji chóralnie odśpiewano "sto lat" dla gwiazdy, co stanowiło swoisty wyraz uznania słuchaczy za profesjonalne przygotowanie programu.

rep

<-- POWRÓT