Uniwersytet Trzeciego Wieku
Z burmistrzem o problemach Tomaszowa
Z burmistrzem o problemach Tomaszowa

4 maja słuchacze tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali oczekiwanego z dużym zainteresowaniem wystąpienia burmistrza miasta Wojciecha Żukowskiego.

Burmistrz mówił o perspektywach rozwojowych Tomaszowa Lubelskiego. Na początku stwierdził, że nasze miasto ma ogromny potencjał rozwojowy, który dotychczas, z różnych przyczyn nie był w pełni wykorzystywany. Dodał, że zna potrzeby Tomaszowa, ma wizję działań, ponieważ ukształtował ją już w okresie przedwyborczym. Uważa, że konieczna jest współpraca z samorządem powiatowym, że trzeba nawiązać ściślejszy kontakt z zakładami pracy, należy też bardziej uspołecznić mieszkańców. Tej ostatniej kwestii ma sprzyjać powołanie Młodzieżowej Rady Miasta i szerszy udział społeczeństwa, w tym także seniorów, w obradach sesji Rady Miasta i w komisjach problemowych.

Po tych uwagach burmistrz przedstawił główne problemy wymagające priorytetowego potraktowania.

Pierwszym takim zadaniem jest zagospodarowanie odpadów. Po wielu przymiarkach ostatecznie pozostał wniosek o budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rogóźnie i rekultywację wysypiska przy ul. Łaszczowieckiej. Planowana inwestycja ma kosztować blisko 35 mln zł. Na ten cel miasto otrzyma ok. 26 mln zł dotacji, a resztę pokryją samorządy z terenu powiatu oraz miasto i gmina Krasnobród; one będą korzystać z tego zakładu. Jeśli nie pojawią się nieprzewidziane przeszkody, ZZO w Rogóźnie będzie gotowy w przyszłym roku.

Drugie zadanie to budowa krytego basenu kąpielowego. Burmistrz twierdzi, że jest to nie tylko potrzeba miasta, ale też sprawa ambicjonalna. Zrezygnowano z kosztownej lokalizacji pływalni u zbiegu ulic Ordynackiej i al. Sportowej, a zdecydowano, że inwestycja ta powstanie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. Dzięki temu koszt budowy tego obiektu zmniejszy się o połowę i wyniesie około 12 mln zł. Środki na ten cel zostaną przeznaczone ze sprzedaży hotelu "Laureat" i działki, na której pierwotnie planowano wybudować basen. Jest też jakaś szansa na pomoc finansową ze środków UE. Ten projekt jest wspierany także przez Starostwo Powiatowe.

Kolejne zadanie to unowocześnianie takich obiektów, jak: szkoły, przedszkola, szpital, Dom Kombatanta. Działania takie wyraźnie wpłyną na poprawę estetyki naszego miasta.

Dużym problemem miasta są mieszkania komunalne. Realia pozwalają na wybudowanie 20 mieszkań. Nie zaspokoją one wszystkich potrzeb, ale zadanie to jest możliwe do zrealizowania.

Szczególnym problemem jest obwodnica Tomaszowa. Na ten temat niedawno burmistrz miasta Wojciech Żukowski i starosta powiatowy Jan Kowalczyk przeprowadzili rozmowę podczas spotkania z Ministrem Infrastruktury Cezarym Grabarczykiem. Zarówno minister jak i wojewoda lubelski popierają wniosek, aby zadanie to przenieść do załącznika 1a, tj. do grupy zadań, których realizacja rozpocznie się przed rokiem 2013.

W dyskusji poruszano drobniejsze sprawy. Burmistrz je zna i mówi, że w miarę możliwości są one realizowane na bieżąco.

Spotkanie z burmistrzem pozwoliło słuchaczom UTW bliżej poznać problemy naszego miasta i ogromne zaangażowanie władz miasta i powiatu w prace zmierzające do wykorzystania potencjału rozwojowego Tomaszowa Lubelskiego.

Marian Bury

<-- POWRÓT