Uniwersytet Trzeciego Wieku
Seniorzy i media
Seniorzy i media

2 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta słuchacze tomaszowskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się z ks. dr. Markiem Pytko, który zaprezentował wykład "Duchowa lektura mediów".

Marek Pytko jest absolwentem teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a ponadto studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, antropologię i filozofię we Florencji, komunikację społeczną i instytucjonalną w Rzymie, gdzie też obronił rozprawę doktorską. Od lat jest korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej, dyrektor radia eR w Lublinie, realizuje wiele programów kulturalnych, publicystycznych, wywiadów i reportaży oraz spotkań dyskusyjnych, jest też autorem licznych artykułów prasowych jako wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa KUL.

Wykładowca podkreślił wyjątkowe znaczenie środków multimedialnych w życiu człowieka, zewsząd bombardowanego i zalewanego potokiem informacji płynących codziennie z TV, prasy i Internetu. Powoduje to wręcz uzależnienie ludzi od mediów, kształtuje opinię i obraz świata do tego stopnia, że media te stają się dysponentem społecznej wyobraźni. Po zarysowaniu podziału mediów na państwowe, publiczne, prywatne i komercyjne prelegent zwrócił uwagę na fakt, że żyjemy w dobie informacji upośrednionej, która taką staje się po przejściu drogi od nadawcy do masowego odbiorcy. Stwierdził także, że niezależnie od stopnia świadomości odbiorców informacji, media przemycają w swych programach określoną ideologię, kształtując w ten sposób postawy i zachowania społeczne i to nie zawsze korzystne i pożyteczne z punktu widzenia moralności, jak np. relatywizm czy liberalizm. Innym negatywnym skutkiem współczesnych mediów w wymiarze globalnym jest zubożenie i ograniczenie społecznego dialogu. Kolejnym niebezpieczeństwem w dobie komunikacji elektronicznej jest manipulacja informacją w mediach, co jest zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym w stosunku do bezkrytycznych odbiorców, którzy fałszywe informacje, wielokrotnie powtarzane przyjmują za prawdziwe. Z kolei wykładowca przedstawił praktyczny klucz odczytywania mediów funkcjonujący na trzech poziomach: I - to, co jest powiedziane, pokazane i zapisane (radio, TV, prasa), II - co się chce w tym przekazać między wierszami, w podtekście, III - co się chce w tym uzyskać, by odbiorca uczynił. W kontekście tych trzech poziomów działalności mediów widoczna jest walka o zawłaszczenie umysłów ludzkich i objęcie rządów dusz. Dokonując podsumowania wykładu, prelegent stwierdził, że media są takie, jacy są ludzie zbierający w elektronicznych środkach komunikacji to, co zasieli. Stąd też odbiorcy informacji medialnych powinni podchodzić wobec nich bardzo krytycznie i ostrożnie, nie przyjmując ich na wiarę i nie traktować, jak to często bywa, jako jedynego źródła prawdy objawionej. W dyskusji, która wywiązała się po wykładzie padały pytania o kryteria wyboru wiarygodnych informacji medialnych, na co w rzeczywistości nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pytano również o ocenę programu "Religia", seriali TV i reportaży prowadzonych "na żywo", a także postrzeganie seniorów UTW jako uczestników spotkań z udziałem dra Pytko. Po obszernych wyjaśnieniach udzielonych przez prelegenta i złożonych mu podziękowaniach, słuchacze otrzymali najnowsze wydawnictwo pisma UTW "Tu i Teraz".

wed


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT