Uniwersytet Trzeciego Wieku
Regionalnie w UTW
Regionalnie w UTW

Podczas spotkania seniorów tomaszowskiej Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbyło się 27 kwietnia, został zrealizowany temat z zakresu najnowszej historii regionalnej.

Wykład pt. "Armia Czerwona w Tomaszowskiem 25 września - 10 października 1939 r." zaprezentował znany tomaszowski regionalista, autor licznych publikacji o tematyce historycznej, członek Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego, wieloletni współpracownik Rewizji Tomaszowskich - Wojciech Dziedzic. W trakcie prelekcji, po zarysowaniu prawnego i militarnego tła sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r., przedstawiono m. in. takie zagadnienia jak: wkroczenie Armii Czerwonej do Tomaszowa, działania wojenne prowadzone przez Armię Czerwoną, komitety rewolucyjne i ich zbrodnie, postawy mniejszości narodowych wobec agresji sowieckiej, grabieże i zbrodnie Armii Czerwonej, wycofanie się sowieckiego agresora z terenu powiatu oraz delimitacja granicy sowiecko - niemieckiej. Ponadto dla pobudzenia zainteresowania słuchaczy oraz uwiarygodnienia i udokumentowania przedstawionego materiału, zacytowano ponad 30 fragmentów zebranych relacji i wspomnień przekazanych przez bezpośrednich świadków sowieckiej agresji we wrześniu 1939 r. Na zakończenie wykładu prelegent poinformował, że całość zaprezentowanego odczytu ukaże się drukiem w zbiorze artykułów innych autorów w czerwcu br.

W części informacyjnej spotkania Mieczysław Piwko w imieniu samorządu słuchaczy złożył skonkretyzowaną już propozycję co do terminu, kosztów i programu wycieczki do Zakopanego.

rt


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT