Uniwersytet Trzeciego Wieku
Patriotycznie u seniorów
Patriotycznie u seniorów

Pod hasłem "Jeśli echo ich głosów umilknie - zginiemy", w środę 16 listopada odbyło się spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku poświęcone wychowaniu młodszych pokoleń, kształtowaniu i upowszechnianiu postaw patriotycznych młodzieży.

Spotkanie zapoczątkował wykład Anny Bartnickiej, która przybliżyła studentom biogramy wielu postaci rocznika 20. ub. wieku z tzw. "pokolenia Kolumbów", w tym Elżbiety Żertkówny - harcerki ze Śląska, Klary Jaxy - Bykowskiej z Warszawy, Stanisława Godlewskiego i Jana Klonowskiego - harcerzy, którzy zginęli śmiercią żołnierzy w "pierwszej bitwie tomaszowskiej", a ponadto lublinianki Grażyny Chrostowskiej, więźniarki zmarłej w Ravensbruck, Heleny Marusarzównej i Bronisława Czecha - tatrzańskich kurierów i przewodników, Kazimierza Małeckiego i Tadeusza Bryłki - oficerów WP zamordowanych w Twerze i Katyniu. To zaledwie kilka wybranych osób spośród setek i wielu tysięcy Polaków, którzy w okresie okupacji hitlerowskiej w Szarych Szeregach i konspiracji cywilnej podjęli z marszu działalność niepodległościową z pełną świadomością narażając swe życie, walczyli w powstaniu warszawskim i kontynuowali działalność w czasach terroru komunistycznego.

Prelegentka poinformowała, że właśnie biografie tych postaci wybrała do zaprezentowania swym uczniom w trakcie realizacji tematów programu z historii, a młodzież nadzwyczaj aktywnie włączyła się i zaangażowała w zapoznanie się i ocenienie bohaterów, znajdując w nich wzory do naśladowania. Zaznaczyła przy tym zasadnicze znaczenie przykładów z autentycznego życia i postępowania, działalności tych postaci, dominujących nad warstwą słowną, werbalną, gdyż "słowa uczą, a przykłady wychowują", co też sprawdziło się i potwierdziło w całej rozciągłości.

Wykład zakończono cytatem Marszałka J. Piłsudskiego: "Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie godzien jest teraźniejszości, ani ma prawo do przyszłości", po czym wywiązała się żywa dyskusja. Uczestniczący w niej słuchacze UTW zwracali uwagę, że przykłady podane podczas wykładu to realne, a nie anonimowe postacie i stąd też ich silny wpływ i oddziaływanie, i to nie tylko na młodzież. Podkreślano, że przeszłość kształtuje teraźniejszość i przyszłość, a sucha wiedza podręcznikowa powinna być wspierana takimi właśnie przykładami, i to najlepiej z najbliższego otoczenia. Padła także informacja, że w dniu 11 listopada, w Święto Niepodległości, delegacja młodzieży z Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich wraz z innymi reprezentacjami szkół o tym imieniu uczestniczyła w obchodach tego święta we Lwowie, co miało niebagatelny aspekt wychowawczy. Mówiono także o roli seniorów w kształtowaniu postaw i poczucia tożsamości narodowej młodego pokolenia, sugerując przy tym bliższe zainteresowanie się zarówno historią, jak i znaczącymi postaciami pochodzącymi z naszego regionu, jak np. Jan Leonowicz - "Burta". Poruszano sprawę terroru UB i podziemia niepodległościowego po roku 1944, itp. Po podziękowaniach złożonych wykładowcy, słuchacze pozostając jeszcze w klimacie Dnia Niepodległości jak i atmosfery prelekcji, zamknęli spotkanie koncertem pieśni patriotycznej i legionowej.

wed


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT