Uniwersytet Trzeciego Wieku
Ludowo i naukowo
Ludowo i naukowo

W ostatni dzień listopada br. słuchacze tomaszowskiej Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w bardzo atrakcyjnym spotkaniu, odbywającym się pod hasłem "O zapomnianej sztuce spędzania wolnego czasu".


Obok studentów Uniwersytetu, w zajęciach prowadzonych przez Zdzisławę Stechnij i Małgorzatę Korzeniowską-Witt spośród grona pedagogicznego Gimnazjum nr 1 i grupy uczniów tej placówki szkolnej, wzięli udział zaproszeni goście - Tomasz Zieliński - dyrektor Biura Organizacyjno - Prawnego Urzędu Miasta, Grzegorz Leńczuk Skarbnik Miasta, dyrektor Gimnazjum nr 1 Stanisław Sikora, zaś współorganizatorem i perełką skupiającą uwagę był Zespół Obrzędowy "Prząśniczki" z Ulowa. W klimat spotkania wprowadziła obecnych piosenka "Laura i Filon" w wykonaniu Elżbiety Wasiury i kolejne utwory w interpretacji Macieja Leńczuka i Aleksandry Szymczuk utalentowanych uczniów Gimnazjum nr 1, po czym dwa pokolenia "Prząśniczek" - seniorki i kilkunastoletnie ich następczynie Anna Kostrubiec, Urszula i Katarzyna Krupa, które w oryginalnych strojach ludowych zajęły miejsca na estradzie, przystępując z marszu do darcia pierza i przędzenia nici na kołowrotku i kądziołeczce. Towarzyszyła temu piosenka "Prząśniczki" w wykonaniu Karoliny Kaczmarczuk. Jedna z pań po mistrzowsku formowała barwne kwiaty z kolorowej bibułki. W ruchu była też międlica do lnu, stępa do obłuskiwania ziarna na kutię, a ponadto prezentowano ponad stuletnią koszulę z bielonego na słońcu i rosie, tkanego i szytego ręcznie płótna. Demonstracji tych dawnych, i być może nieznanych już słuchaczom UTW prac, towarzyszyły wspomnienia i opowiadania o życiu wsi w minionych wiekach, o spędzaniu długich jesiennych i zimowych wieczorów bez internetu, telewizji, komputerów i komórek, gdzie ludzie utrzymywali na co dzień bezpośrednie kontakty, a spotkania sąsiedzkie pod studnią stanowiły najważniejsze forum wymiany informacji. Snute wspomnienia przeplatały się w naturalny sposób z piosenkami o pracy, o miłości, o marzeniach wiejskich panien, pracowitej dziewczynie i zalecankach biednych kawalerów, co to noszą zegarek z kartofla. W swych prezentacjach "Prząśniczki" nawiązały do dawnych zwyczajów i obrzędów oraz wierzeń przypadających na czas Adwentu, kiedy to panny oczekiwały w Nowym Roku na zakwitnięcie wiśniowej gałązki umieszczonej w naczyniu z wodą, co wróżyło rychłe zamążpójście, podobnie jak udany podskok do powały, by uszczknąć kąsek słodkiego placka. Z 12 dni po Łucji wróżono pogodę na poszczególne miesiące następnego roku, jak też z 12 miseczek z łusek cebuli z nasypaną solą. Jeśli ta się rozpuściła - to dany miesiąc miał być deszczowy. Wspomnienie o spotkaniach pod studnią, gdzie nie tylko wymieniano nowinki wiejskie, ale też i ploteczki, stało się punktem wyjściowym do drugiej części zajęć, w której Zdzisława Stechnij zaprezentowała potraktowany naukowo temat plotki. Słuchacze UTW z rosnącym zainteresowaniem dowiadywali się, że plotka stanowić może do 70% treści prowadzonych rozmów. Prelegentka wskazała na bardzo stary rodowód plotki i jej przekształcenia oraz dostosowywania się do współczesnych warunków jako np. szeptany marketing o większym stopniu wiarygodności niż inne środki reklamy, w tym medialne. Interesujący wykład uatrakcyjniały cytaty, przykłady i dobrane odpowiednio piosenki jak choćby ta wykonana przez "Prząśniczki" o 25 pannach zbałamuconych przez chłopca.

Kierownik Filii UTW Jadwiga Skawińska, składając podziękowania organizatorom i realizatorom spotkania, wskazała na elementy przeszłości, teraźniejszości i przesłania na przyszłość, które tak wyraźnie znalazły swe odbicie w zaprezentowanym programie, zgodnie z założeniami projektu realizowanego wspólnie z Gimnazjum nr 1. Podniosłym momentem spotkania było wręczenie indeksów nowym studentom UTW, a są nimi: Maria Uchman, Krystyna Pyda, Zofia Maksio, Stanisław Tor i Wanda Parysek. Dyrektor Tomasz Zieliński, wręczając je nowym słuchaczom, złożył im jednocześnie życzenia powodzenia i jak największych korzyści z uczestnictwa w zajęciach, zaś uniwersytetowi dalszego rozwoju i rozbudowy, wyrażając przy tym uznanie i wysoką ocenę poziomu i atrakcyjności spotkania. Na zakończenie zajęć kierownik Filii UTW złożyła podziękowania zaproszonym gościom i realizatorom programu, po czym wspólnie odśpiewano kilka piosenek regionalnych.

rep


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT