Uniwersytet Trzeciego Wieku
O Łopacińskim wśród nowych słuchaczy
O Łopacińskim wśród nowych słuchaczy

19 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie słuchaczy tomaszowskiej Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ewą Hadrian, pracownikiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, kierownikiem Działu Informacji i Promocji tej placówki.

Prelegentka, posiłkując przekazem multimedialnym, zarysowała na wstępie postać założyciela i patrona tej zasłużonej dla całego regionu biblioteki, obchodzącej w 2007 r. 100-lecie działalności. Przedstawiła imponujący dorobek naukowy Hieronima Łopacińskiego jako etnografa, bibliofila, płodnego publicysty, muzealnika, nauczyciela, kolekcjonera dzieł sztuki i organizatora wystaw. Podkreśliła z uznaniem, że zgromadzony przez Łopacińskiego księgozbiór i czasopisma dały początek funkcjonującej do dnia dzisiejszego biblioteki, szczególnie bogatej w pozycje regionalne. Wiele uwagi podczas wykładu prowadząca poświęciła reorganizacjom i rozwojowi tej biblioteki, unowocześnianiu jej funkcjonowania i rozbudowywaniu form działalności. Prelegentka zachęcała słuchaczy UTW do korzystania z księgozbioru biblioteki, co możliwe jest m. in. za pośrednictwem poczty, ale także i Internetu.

W drugiej części spotkania miało miejsce uroczyste przyjęcie do grona słuchaczy UTW 11 nowych osób. Wprawdzie nie odbyło się to w formie studenckich otrzęsin beanusów, ale kandydaci musieli dokonać autoprezentacji, deklarowali swe zainteresowania, przeszli wiele prób i testów sprawdzających, uzyskując w końcu powszechną akceptację wszystkich seniorów. Złożyli też oficjalne przyrzeczenie, wręczono im indeksy jako znak przynależności do wielkiej rodziny UTW, a recytacja Ireny Ostojskiej oraz orędzie kierownictwa o obowiązkach i zaangażowaniu we wszelkie formy działalności prowadzonej w Uniwersytecie zamknęły tę część spotkania. Podczas posiedzenia miało też miejsce uhonorowanie tytułem "Seniora z klasą" wyjątkowo kreatywnego członka UTW - Mariana Burego, szczególnie angażującego się w redagowanie pisma UTW i inne kierunki działania Uniwersytetu i promującego go na zewnątrz. Z okazji X-lecia UTW zasłużony beneficjent otrzymał okolicznościowy dyplom, plakietkę pamiątkową i folder o Tomaszowie. Z kolei p. Bury drżącym ze wzruszenia głosem podziękował za wyróżnienia, otrzymane dowody uznania i docenienie jego działalności, a przy tej okazji złożył życzenia nowym słuchaczom. Na zakończenie części organizacyjnej poinformowano o zbliżającym się terminie balu karnawałowego, zachęcano do udziału w działalności chóru "Camerata" oraz zapowiedziano wyjazd na wycieczkę do Warszawy.

erte


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT