Uniwersytet Trzeciego Wieku
Asertywni seniorzy
Asertywni seniorzy

6 kwietnia słuchacze tomaszowskiej Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku, realizując założenia harmonogramu działalności, jak i program Dni Promocji Zdrowia, wzięli udział w spotkaniu z p. Grażyną Soszyńską, psychoterapeutką, na co dzień pracownikiem przychodni terapeutycznej w Lublinie.

Tym razem zaproszony gość w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób, w formie warsztatów i ćwiczeń, prowadził zaplanowane zajęcia, uzupełniając je elementami wykładu, realizując w ten sposób temat "Asertywność a budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem".

Prelegent, zmierzając nie tylko do teoretycznego zapoznania studentów z tym zagadnieniem, ale i do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości, dokonał podziału słuchaczy na grupy, którym postawił do rozwiązania zaaranżowane, z życia wzięte sytuacje, wymagające dokonania trudnego wyboru i podjęcia decyzji. Np. jedna z sytuacji w swym założeniu przywidywała udział w imprezie imieninowej u bardzo bliskiej osoby, gdzie jednak uczestniczyła także wyjątkowo niesympatyczna nam, wręcz wredna postać. Z kolei w drugim przypadku grupy miały wypracować stanowisko w okoliczności, gdzie samotna matka zmusza sąsiadkę do zaopiekowania się jej dzieckiem podczas palącej potrzeby obu osób dorosłych załatwienia w tym samym czasie niecierpiących zwłoki, ważnych spraw. Doszło w grupach do gorących dyskusji, sporów, propozycji rozwiązań i ich weryfikacji, uzgodnień decyzji na piśmie w kilku wersjach, eliminacji i prezentacji najlepszych do publicznego przedstawienia.

Warsztaty te, chociaż nie wypracowały wszystkich wariantów rozwiązań, możliwości wyboru, zderzenia postaw i oczekiwań zaangażowanych stron, to jednak stanowiły dobry punkt wyjścia do rozpatrzenia i rozważenia właśnie problemu asertywności jako wypadkowej i złotego środka między uległością pod presją a postawą agresywną. Prelegentka obrazowo, z powoływaniem się na przykłady wskazała, że właśnie przy asertywności możliwe jest zachowanie uszanowania potrzeb i interesów obu stron relacji, i dzięki temu są one równoważne i równoprawne. Wskazała przy tym, że u podstaw zachowania są uczucia, zarówno te przykre, jak i przyjemne, nieposiadające norm etycznych, natomiast normy te posiada to, co zrobimy z tymi uczuciami. Asertywność występująca obok uległości i agresywności jako trzecia postawa ułatwia kontakty międzyludzkie, uwzględnia respektowanie zaangażowanych osób, ich potrzeby, poglądy, uczucia i wartości. W dyskusji powracano do zaprezentowanych wariantów podjętych decyzji, szczegółów uzasadnień, zwracano uwagę na problem uległości w odniesieniu do warunków szkolnych i rodzinnych, nasuwały się także wątpliwości, czy we wszystkich relacjach i sytuacjach możliwe jest zastosowanie asertywności. W każdym razie temat spotkania wywołał duże zainteresowanie słuchaczy i skutkował propozycjami dalszych kontaktów z p. psychoterapeutką. Dziekan UTW Jadwiga Skawińska wraz z przedstawicielami Samorządu Słuchaczy złożyła podziękowania wykładowcy wraz z życzeniami świątecznymi i drobnymi upominkami.

erte


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT