Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Czwartek, 18 sierpnia 2022 r.
Imieniny obchodzą: Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław

Konferencja EURE

06.07.2022


 

Konferencja EURE

29 czerwca 2022 roku w Brukseli odbyła się konferencja podsumowująca projekt EURE - Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency (Skuteczność polityki na rzecz środowiska miejskiego mającej na celu zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów), realizowanego w ramach Programu Interreg Europa 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie poprawy polityki miejskiej. W ramach projektu EURE partnerzy wspólnie pracują nad zidentyfikowaniem działań i mechanizmów mających na celu poprawę zarządzania środowiskiem miejskim, usprawniających funkcjonowanie przestrzeni miejskich oraz wspieranie zintegrowanych działań na rzecz rewitalizacji miast. Liderem projektu EURE jest Eixo Atlantico do Noroeste Peninsular, transgraniczne stowarzyszenie gmin, zrzeszające 36 głównych miast z obszaru granicznego Hiszpanii i Portugalii. Porozstali partnerzy projektu to Agencja Rozwoju Empolese Valdelsa (Włochy), CAAC – Conference of Atlantic Arc Cities (Francja), Miasto Pilzno (Czechy), Miasto Alba Iulia (Rumunia), Miasto Larnaka (Cypr), Miasto Ryga (Łotwa), Stowarzyszenie Miast i Regionów na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami ACR+ (Belgia) oraz Województwo Lubelskie.

W konferencji uczestniczyli eksperci, przedstawiciele instytucji europejskich, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych poszczególnych partnerów projektu EURE, w tym m.in. reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta Biała Podlaska, Urzędu Miasta Chełm i Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski. Głównym tematem konferencji była analiza i propozycje nowej europejskiej polityki miejskiej dotyczącej roli małych i średnich miast, w tym nowych modeli terytorialnych zarządzania europejską polityką miejską oraz roli małych i średnich miast w polityce miejskiej dostosowanej do wyzwań współczesności.

Uczestnicy spotkania podkreślali, jak ogromną rolę w walce z wyzwaniami takimi jak zmiany klimatu, niedobór zasobów naturalnych, gospodarowanie odpadami, utrata bioróżnorodności i zanieczyszczenie środowiska odgrywać będzie gospodarka o obiegu zamkniętym, która powinna zostać włączona do głównego nurtu europejskiej polityki miejskiej. Omawiano również potrzebę zwiększenia efektywnego udziału małych i średnich miast w polityce miejskiej Unii Europejskiej. Na zakończenie konferencji wszyscy partnerzy projektu zaprezentowali swoje plany działania oraz zadania dotychczas zrealizowane.

Link do oficjalnego komunikatu prasowego:https://mailchi.mp/bd3c0682025e/brussels_events

Wersja do druku Generuj PDF
---