Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Niedziela, 25 września 2022 r.
Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

XLIX sesja VIII kadencji Rady Miasta

23.09.2022

Tomaszów Lubelski, 2022-09-22

ZAPROSZENIE

Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XLIX sesji VIII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 30 września 2022 roku, o godzinie 11.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XLIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów z obrad XLVII i XLVIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Tomaszów Lubelski za 2021 rok
 10. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku
 11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok
 12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 13. Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski
 14. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
 15. Utworzenie ośrodka wsparcia w postaci klubu samopomocy pod nazwą Klub Seniora LTM oraz ustalenie zasad uczestnictwa i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników
 16. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
 17. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 11 września 2022 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XLVII/520/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.
 18. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 11 września 2022 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XLVII/521/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.
 19. Rozpatrzenie ponownych skarg mieszkańca miasta na działalność Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
 20. Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski dotyczących skateparku
 21. Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Lubelskim
 22. Zakończenie obrad XLIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
  Przewodniczący Rady Miasta
(-) Mirosław Fus

 

Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Miasta Tomaszów Lubelski – transmisja obrazu i dźwięku z obrad Rady Miasta jest dostępna na stronie www.tomaszow-lubelski.pl a zapis archiwalny na stronie http://tomaszowlubelski.esesja.pl wybierając odpowiednie posiedzenie Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Wersja do druku Generuj PDF
---