Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Absolutorium dla Burmistrza

02.07.2021

Absolutorium dla Burmistrza

      Rada Miasta Tomaszów Lubelski jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Żukowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za ubiegły rok.

      Obrady XXXII sesji VIII kadencji Rady Miasta odbyły się 1 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. W obradach uczestniczyli goście z Ukrainy: Krystyna Zamula – Przewodnicząca Lwowskiej Administracji Państwowej, Oleg Volski – Burmistrz Żółkwi, Ivan Ivanus – Burmistrz Rawy Ruskiej, Wołodymir Maceliuch – Burmistrz Nowojaworowska, Igor Grabowski – Burmistrz Jaworowa, Andrzej Sulim – Przewodniczący Lwowskiej Rejonowej Rady oraz Oleg Beizik. Członkowie delegacji z Ukrainy zostali uhonorowani okolicznościowymi medalami z okazji 400-lecia lokacji Miasta Tomaszowa Lubelskiego.

      W związku z obchodami 400-lecia nadania prawa miejskiego, na poprzedniej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia insygniów Miasta Tomaszów Lubelski i zasad ich używania. Ustanowiono insygnia w postaci: łańcucha Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z herbem Miasta Tomaszów Lubelski oraz Łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta Tomaszów Lubelski z herbem Miasta Tomaszów Lubelski. Podczas sesji w dniu 1 lipca nastąpiło oficjalne, pierwsze wręczenie insygniów. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus wręczył łańcuch Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Żukowskiemu, a Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Monika Pikuła wręczyła łańcuch Przewodniczącemu Rady.

      Podczas sesji Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus w imieniu własnym, radnych Rady Miasta oraz mieszkańców pogratulował burmistrzowi Tomaszowa otrzymania odznaki honorowej za zasługi dla samorządu terytorialnego - odznaczenia przyznanego przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz Mariusza Kamińskiego ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych.

      W pierwszej części sesji burmistrz złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami. Na wstępie poinformował o realizowanych inwestycjach, m.in. o zbliżającym się terminie oficjalnego oddania do użytku obwodnicy Tomaszowa, oddaniu do użytku i przydzielaniu mieszkań w kolejnym budynku socjalnym, który znajduje się przy ul. Rybickiego, zakończeniu budowy parkingu i zagospodarowania osiedla przy ul. Piłsudskiego i ul. Andersa, rozpoczęciu budowy ulicy Armii Krajowej, rozstrzygnięciu Budżetu Obywatelskiego (mieszkańcy w głosowaniu do realizacji wybrali 4 projekty), otrzymaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowania w kwocie 4 265 100 zł na wykonanie bieżni i obiektów lekkoatletycznych oraz budowę Akademii Karate. Burmistrz poinformował także o kończącym się remoncie cmentarza komunalnego. Wyremontowano kaplicę cmentarną, wykonano ogrodzenie i parking, powstanie także kolumbarium.

      Ponadto Burmistrz Miasta poinformował o wydarzeniach sportowych i kulturalnych, które w ostatnim okresie odbyły się na terenie miasta, w tym o uroczystościach organizowanych w ramach obchodów jubileuszu nadania praw miejskich naszemu miastu.

      Najważniejszym punktem XXXII sesji Rady Miasta było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Przed udzieleniem absolutorium, radni po rozpatrzeniu Raportu o stanie miasta Tomaszów Lub. jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania, a następnie również jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok

      W dalszej części sesji radni przyjęli informację o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2020 rok, wprowadzili zmiany do budżetu miasta na 2021 rok oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, a także podjęli uchwały w następujących sprawach: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tomaszów Lubelski, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat, przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 13 czerwca 2021 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXX/318/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania. Ze względu na znaczny deficyt miejsc parkingowych, zgodnie z wnioskami radnych, wprowadzono dwie nowe strefy płatnego parkowania: przy ul. 29 Listopada i ul. Traugutta (przy galerii Rynek).

Wersja do druku Generuj PDF
---