Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
26° 16°
Poniedziałek
27° 17°
 
Niedziela, 20 czerwca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Diana, Bogna, Bogumiła, Florentyna, Rafael, Rafał

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

27.04.2021

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski uprzejmie informuje o podjęciu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu wyznaczenie obszarów rewitalizacji oraz opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państw

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026 zostały udostępnione następujące dokumenty:

  1. HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Z UWZGLĘDNIENIEM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  2. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych - wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
  3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych
  4. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  5. PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji z załącznikami:
  • Regulamin Komitetu Rewitalizacji
  • Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zaprasza Radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, która odbędzie się w dniu 10 maja 2021 o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim. Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału

 

Łączę wyrazy szacunku
Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

OBWIESZCZENIE o konsultacji społecznych dotyczących wyznaczania obszarów zdegradowanych i stref rewitalizacji

ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026

OBWIESZCZENIE o konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Wersja do druku Generuj PDF
---