Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
17°
Poniedziałek
18° 10°
 
Niedziela, 12 lipca 2020 r.
Imieniny obchodzą: Jan, Brunon, Weronika, Bonifacy, Henryk

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza

26.03.2020

Zarząd Województwa Lubelskiego
zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć i projektów o strategicznym znaczeniu, których realizacja wpłynęłaby na dynamizację rozwoju regionu lubelskiego.

Celem tego działania jest rozpoznanie potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, których identyfikacja pozwoli na lepsze zaprogramowanie w Strategii mechanizmów interwencji publicznych, a także aktywniejsze wspieranie przyszłych realizatorów w nowym okresie programowania oraz lepsze ukierunkowanie środków przeznaczonych na rozwój regionu.

Zgłoszenie przedsięwzięcia nie jest natomiast równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji.

Jakie projekty są poszukiwane?

Zgodnie z zasadą współrządzenia i dzielenia się odpowiedzialnością rozwiązywanie problemów i pobudzanie potencjałów powinno następować w oparciu o partnerską współpracę samorządów, środowiska biznesu, społeczeństwo obywatelskie oraz przedstawicieli świata nauki. Stąd ważne jest tworzenie partnerstw i zawieranie porozumień dla realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw. Dlatego w nowym okresie programowania priorytet i jeszcze większy akcent położony będzie na przedsięwzięcia oparte na partnerstwie terytorialnym i międzysektorowym.

Biorąc powyższe pod uwagę, można zgłaszać przedsięwzięcia:

  • wymiarze  ponadlokalnym czyli takie, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice poszczególnych gmin/powiatów;
  • charakterze  partnerskim – angażujące szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i  prywatnego.

Kto może zgłosić projekt?

Podmioty z terenu województwa lubelskiego – podmioty publiczne i prywatne

Jak można zgłosić projekt?

Zgłoszenie propozycji przedsięwzięcia następuje wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza (załącznik, Dokument Microsoft Word, 89,3 KB) i przesłanie go

  • do Miasta Tomaszów Lubelski do dnia 20 kwietnia 2020 roku na mail ebitkowska@tomaszow-lubelski.pl 
  • lub  do dnia 30 kwietnia 2020 roku pocztą elektroniczną na adres email  przedsiewziecia@lubelskie.pl bezpośrednio do Oddziału Programowania Strategicznego w Departamencie Strategii i Rozwoju UMWL

Wszelkie pytania należy kierować do pracowników Oddziału Programowania Strategicznego w Departamencie Strategii i Rozwoju UMWL, telefonicznie pod numerem 81 44 16 744 oraz 81 44 16 545 lub poprzez adres email: przedsiewziecia@lubelskie.pl

FORMULARZ PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wersja do druku Generuj PDF
---