Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
24° 12°
Niedziela
25° 13°
 
Sobota, 15 sierpnia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Maria, Napoleon, Stella

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych

18.12.2019

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
w sprawie gotowości do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych podczas zagrożeń spowodowanych nagłymi zmianami warunków atmosferycznych

 

 1. Dane teleadresowe:
  Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 54. 22-600 Tomaszów Lubelski
Nazwa Jednostki Nr telefonu stacjonarnego Nr telefonu komórkowego
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim
Andrzej Dmitroca
84 664 22 73  
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim
Grzegorz Mazik
84 664 22 73  
Dyżurny ZDP w Tomaszowie Lubelskim 84 664 20 57
Fax 84 664 22 73 (tylko w godz. pracy od 700 do 1500 e-mail: sekrcnariat@zdntomaszow.pl
 
Obwód Drogowy Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim 84 665 84 64 603 743 727
Obwód Drogowy Nr 2 w Żulicach 84 661 31 58 603 743 726

 

 1. Akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona jest przez Zarząd Dróg Powiatowych od 01.11.2019 r. do 31.03.2020 r. (chyba że warunki meteorologiczne wymuszą konieczność przesunięcia podanych terminów).

  ZDP do prac przy zimowym utrzymaniu dróg powołał służby dyżurne, które w zależności od sytuacji na drogach pełnić będą dyżury zimowe w systemie jedno, dwu i trzyzmianowym. Osobą kierującą akcją zimową w Zarządzie Dróg Powiatowych jest dyżurny pełniący swą funkcję pod numerem telefonu (84) 664 20 57.
  Do zwalczania śliskości i odśnieżania dróg przeznaczono 7 szt. piaskarek z nakładanymi pługami odśnieżnymi (typ średni) oraz jako sprzęt ładujący materiał 2 koparki i 2 koparko- ładowarki.
  Zaznaczamy, że wszystkie piaskarki oraz nośniki piaskarek (7 samochodów ciężarowych) są własnością ZDP.
  Dodatkowo (poza powyższymi jednostkami) do odśnieżania dróg przygotowano sprzęt własny tj.:
 • pługi ciężkie - 2 szt. (montowane na samochodach MAN, Renault)
 • pług czołowy średni - 1 szt. (ciągnik Lamborghini)
 • pług boczny lekki - 1 szt. (ciągnik Zetor)
 • pługi wirnikowe - 2 szt.
   
 1. Zorganizowano dwa składowiska materiałów do zwalczania śliskości zimowej tj. w Żulicach i w Tomaszowie Lubelskim.

  Zgromadzono na nich /wg stanu na dzień 18 listopada 2019 roku:
 • 2721 ton mieszanki piaskowo - solnej,
 • 997 ton czystego piasku,
 • 320 ton żużlu

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 października 1994 r.
w sprawie zasad odśnieżania i usuwania
gołoledzi na drogach publicznych

 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH

 

Lp. Standard Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu Dopuszczalne odstępstwa od standardu
Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia występowania zjawisk
1 2 3 4 5
1. IV Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. tj. skrzyżowania dróg, spadki podłużne > 4%, przejazdy kolejowe i przystanki autobusowe
 • luźny - 8 godz.
 • zajeżdżony - występuje
 • języki śnieżne - występują
 • zaspy - do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź - 8 godz.
 • pośniegowa - 10 godz.
 • lodowica - 8 godz.
2. V Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
 • luźny - 16 godz.
 • zajeżdżony - występuje
 • nabój śnieżny - występują
 • zaspy - występują do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź - 8 godz.
 • pośniegowa
3. VI Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę dróg j.w.
 • luźny - występuje
 • zajeżdżony - występuje
 • nabój śnieżny - występuje
 • zaspy - występują do 48 godz.
W miejscach wyznaczonych:
• wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.
Wersja do druku Generuj PDF
---