Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek
-2°
Dziś
 
Sobota, 7 grudnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława

XIV sesja VIII kadencji Rady Miasta

29.11.2019

Tomaszów Lubelski, 2019-11-29

Z A P R O S Z E N I E

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XIV sesji VIII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 13 grudnia 2019 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad XIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Uchwalenie budżetu miasta na 2020 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2020-2028
 11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2019 rok
 12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 13. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tomaszów Lubelski
 14. Przekazanie środka trwałego w postaci linii kablowej wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
 15. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 16. Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 17. Zakończenie obrad XIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

 

  Przewodniczący Rady Miasta
(-) Mirosław Fus

 

Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Miasta Tomaszów Lubelski – transmisja obrazu i dźwięku z obrad Rady Miasta jest dostępna na stronie www.tomaszow-lubelski.pl a zapis archiwalny na stronie http://tomaszowlubelski.esesja.pl wybierając odpowiednie posiedzenie Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Wersja do druku Generuj PDF
---