Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
24° 14°
Niedziela
26° 15°
 
Sobota, 24 sierpnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Jerzy, Bartłomiej, Bartosz, Emilia, Halina, Malina

UCHWAŁA NR XLI/370/2018

30.04.2018

Uchwała Nr XLI/370/2018
Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 1, 2, 3, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) na wniosek Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dokonuje się podziału miasta Tomaszów Lubelski na 11 stałych obwodów głosowania.

§ 2. 

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Przekazać niezwłocznie po jednym egzemplarzu uchwały Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu i Wojewodzie Lubelskiemu.

§ 4. 

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Zamościu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 7. 

Traci moc:

- uchwała nr XXVIII/289/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.U.Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz.1046),

- uchwała nr XLIV/469/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 4 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.U.Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz.1690),

- uchwała nr VII/26/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.U.Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz.1165),

- uchwała nr XXIII/201/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 4 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.U.Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz.3924),

- uchwała nr XXV/214/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/289/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.U.Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 5474),

- uchwała nr XXXVI/326/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/289/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.U.Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 4373).

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta


Mirosław Fus

Załącznik do Uchwały Nr XLI/370/2018
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 marca 2018 r.

W y k a z
numerów i granic stałych obwodów głosowania na terenie Miasta Tomaszów Lubelski oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Nr okręgu wyborczego wchodzącego w skład obwodu

1

Ulice:

Aleja Sportowa

Artura Grottgera

Asnyka

Bolesława Chrobrego

Brygady

Dr. Józefa Rybickiego

Hubala

III Dywizji Piechoty

Jana Minora

Józefa Piłsudskiego (numery nieparzyste od nr 77 do nr 97 i numery parzyste od nr 60A do nr 86)

Józefowska

Kazimierza Ligowskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 43)

Kombatantów II Wojny Światowej

Kościuszki (numery nieparzyste od nr 53 do nr 129 i numery parzyste od nr 76 do nr 110A)

Ks. Ignacego Skorupki

Lipowa (numery nieparzyste od nr 1 do nr 41)

i numery parzyste od nr 2 do nr 22)

Literacka

Łukasińskiego

Maziarnia

Mjr. Henryka Sucharskiego

Obrońców Pokoju

Ogrodowa

Spokojna

Sybiraków

Wesoła

Wiśniowa

Władysława Broniewskiego

Wojska Polskiego

Zielona

Żołnierzy Września

Żwirki i Wigury (numery nieparzyste od 9 do nr 71 i numery parzyste od nr 26 do nr 82)

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Żołnierzy Września 1

Tomaszów Lubelski

tel. 84 664-44-55

10, 12

2

Ulice:

Boya-Żeleńskiego

Chocimska

Gen. Władysława Andersa

Janusza Korczaka

Józefa Piłsudskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 75 i numery parzyste od nr 2 do nr 60)

Kościuszki (numery parzyste od nr 2 do nr 12)

Lwowska (numery parzyste od nr 2 do nr 46)

Piekarska

Romualda Traugutta

Struga

Przedszkole nr 1

ul. Chocimska 17

Tomaszów Lubelski

tel. 84 664-35-58

14

3

Ulice:

Kościuszki (numery parzyste od nr 14 do 74)

Tadeusza Rejtana

Przedszkole nr 1

ul. Chocimska 19

Tomaszów Lubelski

tel. 84 664-37-53

13

4

Ulice:

29 listopada

Armii Krajowej

Edmunda Wasilewskiego

Folwarczna

Fryderyka Szopena

Gałczyńskiego

Gen. Antoniego Szyllinga

Jana Długosza

Kościelna

Króla Jana Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 9 i numery parzyste od nr 2 do nr 8)

Krucza

Legionów Polskich

Łaszczowiecka

Majdańska

Ofiar Bełżca

Orzeszkowej

Polna

Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Reja

Robotnicza

Rogózieńska

Rymarska

Rynek

Rynek Solny

Starocerkiewna

Starozamojska

Stawisko

Szymanowskiego

Świętojurska

Tadeusza Piskora

Wiejska

Wilhelma Szczepankiewicza „Drugaka”

Wincentego Witosa

Władysława Sikorskiego

Zamojska (numery nieparzyste od nr 1 do 51 i numery parzyste od nr 2 do nr 48)

Zarzecze

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Zamojska 2

Tomaszów Lubelski

tel. 84 664-30-53

 

 

1, 15

5

Ulice:

Jana Matejki

Kościuszki (numery nieparzyste od nr 1 do nr 19)

Lwowska (numery parzyste od nr 48 do nr 68)

Papieża Jana Pawła II (numery nieparzyste od nr 3 do nr 7 i numery parzyste od nr 4 do nr 22)

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Matejki 5

Tomaszów Lubelski

tel. 84 664-45-59

9

6

Ulice:

Kazimierza Ligowskiego (numery parzyste od nr 2 do nr 40)

Kościuszki (numery nieparzyste od nr 21 do nr 51)

Papieża Jana Pawła II (numery nieparzyste od nr 9 do nr 27)

Tomasza Zamojskiego

Przedszkole nr 2

ul. T. Zamojskiego 14

Tomaszów Lubelski

tel. 84 665-92-87

11

7

Ulice:

Ignacego Malca

Janusza Petera

Klasztorna

Króla Zygmunta (numery nieparzyste od nr 1 do nr 7 i numery parzyste od nr 2 do nr 12)

Królewska (numery nieparzyste od nr 21 do nr 45 i numery parzyste od nr 30 do nr 50)

Lwowska (numery nieparzyste od nr 51 do nr 91a)

Obrońców Westerplatte

Pogodna

Stanisława Żółkiewskiego

Stefana Żeromskiego

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Tęczowa

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Kopernika 4

Tomaszów Lubelski

tel. 84 664-23-05

3

8

Ulice:

Bracka

Głowackiego

Grota-Roweckiego

Jana Kilińskiego

Kopernika

Króla Jana Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 11 do nr 21 i numery parzyste od nr 10 do nr 22)

Króla Władysława Jagiełły

Króla Władysława Łokietka

Króla Zygmunta (numery parzyste od nr 14 do nr 120 i numery nieparzyste od nr 9 do nr 83)

Królewska (numery nieparzyste od nr 1 do nr 19h i numery parzyste od nr 2 do nr 28)

Królowej Jadwigi

Lwowska (numery nieparzyste od nr 1 do nr 49)

Mydlarska

Piotra Skargi

Stanisława Staszica

Stefana Wyszyńskiego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

sp. z o.o.

ul. Lwowska 37 A

Tomaszów Lubelski

tel. 84 664-51-24

2

9

Ulice:

Bartłomowicza

Batalionów Chłopskich

Czesława Aborowicza

Lwowska (numery nieparzyste od nr 93 do 133A)

Piotra Ściegiennego

Podleśna

Promienna

Radosna

Rolnicza

Rzemieślnicza

Słoneczna

Słowicza

Wschodnia

Zacisze

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Petera 7

Tomaszów Lubelski

tel. 84 664-35-88

4

10

Ulice:

Aleja Południowa (numery nieparzyste od nr 1 do nr 41d i numery parzyste od nr 2 do nr 68)

Bolesława Prusa

Feliksa Zawadzkiego

Gen. Józefa Hallera

Gen. Leopolda Okulickiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 45 i numery parzyste od nr 2 do 38)

Henryka Płońskiego

Henryka Sienkiewicza (numery nieparzyste od nr 1 do nr 17)

Ignacego Paderewskiego

Jarosława Iwaszkiewicza

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Lwowska (numery parzyste od nr 88 do nr 128)

Marii Dąbrowskiej

Marii Skłodowskiej

Melchiora Wańkowicza

Niepodległości

Sanitariuszek Polskich

Sowińskiego

Stanisława Moniuszki (numery nieparzyste od nr 1 do nr 25 oraz od nr 53 do nr 69a i numery parzyste od nr 2 do 28)

Szkoci Dół

Władysława Reymonta

Wyzwolenia (numery nieparzyste od nr 1A do nr 93 i numery parzyste od nr 2 do nr 134)

Zenona Jachymka „Wiktora” (numery nieparzyste od nr 21 do nr 61 i numery parzyste od nr 18 do nr 48)

Zespół Szkół nr 3

ul. Hallera 5

Tomaszów Lubelski

tel. 84 665-05-05

5, 6

11

Ulice:

Aleja Południowa (numery nieparzyste od nr 43 do nr 79 i numery parzyste do nr 70 do nr 92)

Aleje Grunwaldzkie

Antoniego Wojtkowiaka

Cypriana Kamila Norwida

Dolna

Emilii Plater

Gen. Leopolda Okulickiego (numery nieparzyste od nr 47 do nr 75 i numery parzyste od 40 do nr 42)

Gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego

Henryka Sienkiewicza (numery nieparzyste od nr 19A do nr 39 i numery parzyste od nr 2 do nr 12)

Janusza Kusocińskiego

Józefa Ignacego Kraszewskiego

Karpińskiego

Konrada Wallenroda

Księcia Józefa Poniatowskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 85 i numery parzyste od 2 do nr 86)

Leśna (numery nieparzyste od nr 1 do nr 67)

Lwowska (numery parzyste od nr 70 do nr 86)

Macieja Rataja

Marii Konopnickiej

Mickiewicza

Na Skarpie

Ordynacka

Papieża Jana Pawła II (numery nieparzyste od nr 1 do nr 1 i numery parzyste od nr 2 do nr 2)

Tuwima

Partyzantów

Romana Dmowskiego

Roztocze

Siwa Dolina

Słowackiego

Staffa

Stanisława Moniuszki (numery nieparzyste od nr 27 do nr 51 oraz od nr 71 do nr 121 i numery parzyste od nr 30 do nr 158)

Szarych Szeregów

Wilcza

Wyspiańskiego

Wyzwolenia (numery nieparzyste od nr 95 do nr 111 i numery parzyste od nr 136 do nr 154 A)

Zenona Jachymka „Wiktora” (numery nieparzyste od nr 1 do nr 19 i numery parzyste od nr 2 do nr 16)

Żwirki i Wigury (numery nieparzyste od nr 1 do nr 7 i numery parzyste od nr 2 do nr 24)

Przedszkole nr 5

ul. Moniuszki 51

Tomaszów Lubelski

tel. 84 665-00-86

7, 8

Link do Dzinnika Urzędowego Województwa Lubelskiego

Wersja do druku Generuj PDF
---