Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
24° 14°
Niedziela
26° 15°
 
Sobota, 24 sierpnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Jerzy, Bartłomiej, Bartosz, Emilia, Halina, Malina

Uchwała Nr XLI/369/2018

30.04.2018

Uchwała Nr XLI/369/2018
Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.) art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2018 r, poz. 745), na wniosek Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dokonać podziału miasta Tomaszów Lubelski na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustalić ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Przekazać niezwłocznie po jednym egzemplarzu uchwały Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu i Wojewodzie Lubelskiemu.

§ 3. 

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Zamościu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 6. 

Traci moc:

- uchwała nr XXVII/264/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz.U.Woj. Lubelskiego z 2012 r., poz. 4008)

- uchwała nr XLIV/468/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 4 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz.U.Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 1689)

- uchwała nr VII/27/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz.U.Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz.1166)

- uchwała nr XXIII/200/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 9 września 2016  roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz.U. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 3923)

- uchwała nr XXXVI/325/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 października 2017  roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/264/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz.U.Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 4372).

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta


Mirosław Fus

Załącznik do Uchwały Nr XLI/369/2018
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 23 marca 2018 r.

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba
radnych
w okręgu

1

Ulice:

29 listopada

Fryderyka Szopena

Gałczyńskiego

Kościelna

Króla Jana Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 9 i numery parzyste od nr 2 do nr 8)

Krucza

Łaszczowiecka

Majdańska

Ofiar Bełżca

Orzeszkowej

Rymarska

Rynek

Rynek Solny

Starocerkiewna

Starozamojska

Stawisko

Świętojurska

Wiejska

Wilhelma Szczepankiewicza „Drugaka”

Zamojska (numery parzyste od nr 2 do nr 48)

Robotnicza

1

2

Ulice:

Bracka

Głowackiego

Grota-Roweckiego

Jana Kilińskiego

Kopernika

Króla Jana Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 11 do nr 21 i numery parzyste od nr 10 do nr 22)

Króla Władysława Jagiełły

Króla Władysława Łokietka

Króla Zygmunta (numery nieparzyste od nr 9 do nr 83 i numery parzyste od nr 14 do nr 120)

Królewska (numery nieparzyste od nr 1 do nr 19h i numery parzyste od nr 2 do nr 28)

Królowej Jadwigi

Lwowska (numery nieparzyste od nr 1 do nr 49)

Mydlarska

Piotra Skargi

Stanisława Staszica

Stefana Wyszyńskiego

1

3

Ulice:

Ignacego Malca

Janusza Petera

Klasztorna

Króla Zygmunta (numery nieparzyste od nr 1 do nr 7 i numery parzyste od nr 2 do nr 12)

Królewska (numery nieparzyste od nr 21 do nr 45 i numery parzyste od nr 30 do nr 50)

Lwowska (numery nieparzyste od nr 51 do nr 91a)

Obrońców Westerplatte

Pogodna

Stanisława Żółkiewskiego

Stefana Żeromskiego

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Tęczowa

1

4

Ulice:

Bartłomowicza

Batalionów Chłopskich

Czesława Aborowicza

Lwowska (numery nieparzyste od nr 93 do 133A)

Piotra Ściegiennego

Podleśna

Promienna

Radosna

Rolnicza

Rzemieślnicza

Słoneczna

Słowicza

Wschodnia

Zacisze

1

5

Ulice:

Gen. Józefa Hallera

Gen. Leopolda Okulickiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 45 i numery parzyste od nr 2 do 38)

Henryka Sienkiewicza (numery nieparzyste od nr 1 do nr 17)

Ignacego Paderewskiego

Lwowska (numery parzyste od nr 88 do nr 128)

Marii Dąbrowskiej

Marii Skłodowskiej

Melchiora Wańkowicza

Niepodległości

Sanitariuszek Polskich

Sowińskiego

Stanisława Moniuszki (numery nieparzyste od nr 1 do nr 25 i numery parzyste od nr 2 do 28)

Wyzwolenia (numery nieparzyste od nr 1A do nr 7 i numery parzyste od nr 2 do nr 38)

1

6

Ulice:

Aleja Południowa (numery nieparzyste od nr 1 do nr 41d i numery parzyste od nr 2 do nr 68)

Bolesława Prusa

Feliksa Zawadzkiego

Henryka Płońskiego

Jarosława Iwaszkiewicza

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Stanisława Moniuszki (numery nieparzyste od nr 53 do nr 69a)

Szkoci Dół

Władysława Reymonta

Wyzwolenia (numery nieparzyste od nr 9 do nr 93 i numery parzyste od nr 40 do nr 134)

Zenona Jachymka „Wiktora” (numery nieparzyste od nr 21 do nr 61 i numery parzyste od nr 18 do nr 48)

1

7

Ulice:

Aleja Południowa (numery nieparzyste od nr 43 do nr 79 i numery parzyste do nr 70 do nr 92)

Cypriana Kamila Norwida

Emilii Plater

Janusza Kusocińskiego

Karpińskiego

Konrada Wallenroda

Księcia Józefa Poniatowskiego (numery nieparzyste od nr 29 do nr 85 i numery parzyste od nr 24 do nr 86)

Leśna (numery nieparzyste od nr 13 do nr 67)

Macieja Rataja

Marii Konopnickiej

Na Skarpie

Roztocze

Stanisława Moniuszki (numery nieparzyste od nr 71 do nr 121 i numery parzyste od nr 60 do nr 158)

Wilcza

Wyzwolenia (numery nieparzyste od nr 95 do nr 111 i numery parzyste od nr 136 do nr 154 A)

Zenona Jachymka „Wiktora” (numery nieparzyste od nr 1 do nr 19 i numery parzyste od nr 2 do nr 16)

Dolna

1

8

Ulice:

Antoniego Wojtkowiaka

Gen. Leopolda Okulickiego (numery nieparzyste od nr 47 do nr 75 i numery parzyste od nr 40 do nr 42)

Gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego

Henryka Sienkiewicza (numery nieparzyste od nr 19A do nr 39 i numery parzyste od nr 2 do nr 12)

Józefa Ignacego Kraszewskiego

Księcia Józefa Poniatowskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 27 i numery parzyste od 2 do nr 22)

Leśna (numery nieparzyste od nr 1 do nr 11)

Lwowska (numery parzyste od nr 70 do nr 86)

Mickiewicza

Ordynacka

Partyzantów

Siwa Dolina

Słowackiego

Staffa

Stanisława Moniuszki (numery nieparzyste od nr 27 do nr 51 i numery parzyste od nr 30 do nr 58)

Szarych Szeregów

Romana Dmowskiego

Wyspiańskiego

Żwirki i Wigury (numery nieparzyste od nr 1 do nr 7 i numery parzyste od nr 2 do nr 24)

Aleje Grunwaldzkie

Papieża Jana Pawła II (numery nieparzyste od nr 1 do nr 1 i numery parzyste od nr 2 do nr 2)

Tuwima

1

9

Ulice:

Jana Matejki

Kościuszki (numery nieparzyste od nr 1 do nr 19)

Lwowska (numery parzyste od nr 48 do nr 68)

Papieża Jana Pawła II (numery nieparzyste od nr 3 do nr 7 i numery parzyste od nr 4 do nr 22)

1

10

Ulice:

Aleja Sportowa

Artura Grottgera

Asnyka

Brygady

Dr. Józefa Rybickiego

III Dywizji Piechoty

Jana Minora

Kazimierza Ligowskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 43)

Kościuszki (numery nieparzyste od nr 53 do nr 129 i numery parzyste od nr 76 do nr 110A)

Lipowa (numery nieparzyste od nr 1 do nr 9a)

Literacka

Łukasińskiego

Maziarnia

Wesoła

Żwirki i Wigury (numery nieparzyste od nr 9 do nr 29 i numery parzyste od nr 26 do nr 66)

1

11

Ulice:

Kazimierza Ligowskiego (numery parzyste od nr 2 do nr 40)

Kościuszki (numery nieparzyste od nr 21 do nr 51)

Papieża Jana Pawła II (numery nieparzyste od nr 9 do nr 27)

Tomasza Zamojskiego

1

12

Ulice:

Bolesława Chrobrego

Hubala

Józefa Piłsudskiego (numery nieparzyste od nr 77 do nr 97 i numery parzyste od nr 60A do nr 86)

Józefowska

Kombatantów II Wojny Światowej

Ks. Ignacego Skorupki

Lipowa (numery nieparzyste od nr 11 do nr 41 i numery parzyste od nr 2 do nr 22)

Mjr. Henryka Sucharskiego

Obrońców Pokoju

Ogrodowa

Spokojna

Sybiraków

Wiśniowa

Władysława Broniewskiego

Wojska Polskiego

Zielona

Żołnierzy Września

Żwirki i Wigury (numery nieparzyste od nr 31 do nr 71 i numery parzyste od nr 68 do nr 82)

1

13

Ulice:

Kościuszki (numery parzyste od nr 14 do nr 74)

Tadeusza Rejtana

1

14

Ulice:

Boya-Żeleńskiego

Chocimska

Gen. Władysława Andersa

Janusza Korczaka

Józefa Piłsudskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 75 i numery parzyste od nr 2 do nr 60)

Kościuszki (numery parzyste od nr 2 do nr 12)

Lwowska (numery parzyste od nr 2 do nr 46)

Piekarska

Romualda Traugutta

Struga

1

15

Ulice:

Armii Krajowej

Edmunda Wasilewskiego

Jana Długosza

Legionów Polskich

Polna

Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Reja

Rogózieńska

Gen. Antoniego Szyllinga

Szymanowskiego

Tadeusza Piskora

Wincentego Witosa

Władysława Sikorskiego

Zamojska (numery nieparzyste od nr 1 do nr 51)

Zarzecze

Folwarczna

1

Link do Dzinnika Urzędowego Województwa Lubelskiego

Wersja do druku Generuj PDF
---