Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
24° 14°
Niedziela
26° 15°
 
Sobota, 24 sierpnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Jerzy, Bartłomiej, Bartosz, Emilia, Halina, Malina

XLII SESJA RADY MIASTA

27.04.2018

XLII SESJA RADY MIASTA
TOMASZÓW LUBELSKI

 

      W dniu 27 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XLII sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

      W pierwszej części sesji Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności za okres pomiędzy sesjami. Burmistrz poinformował, m.in. o: trwających inwestycjach na terenie Tomaszowa Lubelskiego, tj. remoncie oświetlenia przy ul. 29-go Listopada oraz Szopena, kończących się pracach remontowych przy ul. Asnyka, otrzymanej promesie na kwotę 1 mln 320 tys. zł na realizację II etapu inwestycji przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej, imprezach sportowo-kulturalnych, m.in. VII Zamojskiej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej pod honorowym patronatem Posła RP Sławomira Zawiślaka, Roztoczańskim Koncercie Chórów, Dniach Promocji Zdrowia i podsumowaniu konkursu „Człowiek wolny od nałogów”. Ponadto zaznaczył, że w dniach 21 i 22 kwietnia 2018 r. w Tomaszowie Lubelskim odbył się 10 jubileuszowy Konkurs Poezji Śpiewanej „Stachuriada”. Natomiast w związku z realizacją programu miejskiego „Polak mały – bo obywatel zaczyna się od przedszkola” dzieci, które od nowego roku szkolnego rozpoczną edukację szkolną otrzymały od Burmistrza Miasta certyfikat Małego Patrioty.

      Następnie Radni Rady Miasta Tomaszów Lubelski przyjęli:

 1. Informację z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2017 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego.
 2. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2017.
 3. Informację z działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim za 2017 oraz planowane zamierzenia na 2018 rok.

      W kolejnej części Radni uchwalili uchwały w sprawie:

 1. Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2018 rok.
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania rozbudowy drogi powiatowej Nr 3260 L Tomaszów Lubelski – Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski – Zielone.
 4. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski.
 5. Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi.
 6. Określenia wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 7. Zbycia lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 01 o pow. użytkowej 26,50 m2 i lokalu użytkowego oznaczonego nr U1 o pow. użytkowej 33,89 m2 znajdujących się na parterze budynku położonego przy ul. Zamojskiej 19 w Tomaszowie Lubelskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, stanowiącym działkę nr 184 ark. 13 o pow. 0,0338 ha.
 8. Zbycia nieruchomości – działki nr 16/1 ark. 18 o pow. 2.3227 ha położonej u zbiegu ulic Aleja Sportowa, Ordynacka w Tomaszowie Lubelskim.
 9. Wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 260/3 ark. 20 o pow. 137 m2 położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 30.
 10. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu w budynku położonym na działce nr 33/2 ark. 28 przy ul. dr Janusza Petera 3 w Tomaszowie Lubelskim.

 

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

Wersja do druku Generuj PDF
---