Władze  i  Wydziały
Władze

Burmistrz Miasta
Burmistrz
Miasta Tomaszów Lubelski

Wojciech Żukowski

Dyrektor Biura Organizacyjno Prawnego

Tomasz Zieliński

Sekretarz Miasta
Sekretarz Miasta

Jan Zgardziński

Skarbnik Miasta

Grzegorz LeńczukBiuro Organizacyjno Prawne
Wydział Administracyjny
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Straż Miejska
Urząd Stanu Cywilnego
Samodzielny Referat Gospodarki Komunalnej
Samodzielny Referat ds. Funduszy Zewnętrznych
Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i handlu
Samodzielne stanowisko ds. kontroli


Biuro Organizacyjno Prawne
Siedziba:   ul. Lwowska 57
1.   imię i nazwisko  Tomasz Zieliński
 funkcja  Dyrektor Biura Organizacyjno Prawnego
 nr telefonu i pokoju   664-37-40, pok.25 /1 piętro/

Wydziały

Wydział Administracyjny
Siedziba:   ul. Lwowska 57
1.   imię i nazwisko  Jan Zgardziński
 funkcja  Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew.40, pok.19 /1 piętro/
2.   imię i nazwisko  Małgorzata Trzeciak
 funkcja  Z-ca Naczelnika Wydziału
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew.34 pok.30 /1 piętro/
3.   imię i nazwisko  Monika Teterycz
 funkcja  Inspektor ds. obsługi Rady Miasta
 nr telefonu i pokoju  664-29-49, 664-37-40, wew.38, pok.31 /1 piętro/
4.   imię i nazwisko  Agnieszka Franczak
 funkcja  Inspektor ds. pracowniczych i obsługi komisji  stałych Rady Miasta
 nr telefonu i pokoju  664-29-49, 664-37-40, wew.38, pok.31 /1 piętro/
5.   imię i nazwisko  Sylwia Dominik
 funkcja  Młodszy referent
 ds. organizacyjno-kancelaryjnych
 nr telefonu i pokoju  664-37-40, wew.31,77 pok.23 /1 piętro/
6.   imię i nazwisko  Janusz Gontarz
 funkcja  Starszy informatyk
 nr telefonu  664-37-40 wew. 54 pok.8 /parter/
7.   imię i nazwisko  Bogusław Stawarski
 funkcja  Podinspektor ds. gospodarczych
 nr telefonu i pokoju   664-39-32 lub 664-37-40, wew.35,
 pok.20 /1 piętro/
8.   imię i nazwisko  Tomasz Franczak
 funkcja  Konserwator sprzętu komputerowego, inspektor
 ds. ochrony przeciwpożarowej
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew.54 pok.8 /parter/
9.   imię i nazwisko  Leszek Wenc
 funkcja  Kierowca
 nr telefonu i pokoju   664-39-32 wew.52, pok.2 /parter/
10.   imię i nazwisko  Mirosław Janiuk
 funkcja  Konserwator
 nr telefonu i pokoju   664-39-32 wew.57 pok.12 /parter/
11.   imię i nazwisko  Krzysztof Świderek
 funkcja  Goniec
 nr telefonu i pokoju   664-39-32
12.   imię i nazwisko  Leszek Wróbel
 funkcja  Dozorca
 nr telefonu i pokoju   664-39-32 wew.52,pok.2 /parter/
13.   imię i nazwisko  Teresa Przybyła
 Alina Kłos
 Irena Dżugaj
 funkcja  Sprzątaczka
 nr telefonu i pokoju   664-39-32 wew.63 pok.15b /parter/

Wydziały

Wydział Budżetu i Finansów
Siedziba:   ul. Lwowska 57
1.   imię i nazwisko  Irena Krawczyk
 funkcja  Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 lub 664-39-20 wew.47 pok.6 /parter/
2.   imię i nazwisko  Sylwia Wyszyńska
 funkcja  Podinspektor ds. wymiaru podatków  i spraw  finansowych
 nr telefonu i pokoju   664-39-20 lub 664-37-40 wew.65, pok.10 /parter/
4.   imię i nazwisko  Henryka Szteinmiller
 funkcja  Inspektor ds. wymiaru podatków i spraw  finansowych
 nr telefonu i pokoju   664-39-20 lub 664-37-40 wew.46 pok.9 /parter/
5.   imię i nazwisko  Grażyna Lizut
 funkcja  Podinspektor ds. księgowości podatkowej i spraw  finansowych
 nr telefonu i pokoju   664-39-20 lub 664-37-40 wew.46 pok.9 /parter/
6.   imię i nazwisko  Marzena Zielińska
 funkcja  Inspektor ds. księgowości podatkowej i spraw  finansowych
 nr telefonu i pokoju   664-39-20 lub 664-37-40 wew.65 pok.10 /parter/
7.   imię i nazwisko  Joanna Goral
 funkcja  Inspektor ds. wymiaru podatków i spraw  finansowych
 nr telefonu i pokoju   664-39-20 lub 664-37-40 wew.46 pok.9 /parter/
8.   imię i nazwisko  Danuta Dyniec
 funkcja  Inspektor ds. księgowości podatkowej
 nr telefonu i pokoju   664-39-20 lub 664-37-40 wew.46 pok.9 /parter/
9.   imię i nazwisko  Albina Nowakiewicz-Pudełko
 funkcja  Inspektor ds. obsługi kasowej
 nr telefonu i pokoju   664-39-20 lub 664-37-40 wew.36 kasa UM /parter/
10.   imię i nazwisko  Małgorzata Pióro
 funkcja  Inspektor ds. płac
 nr telefonu i pokoju   664-39-20 lub 664-37-40 wew. 41 pok.11 /parter/
11.   imię i nazwisko  Aneta Herda
 funkcja  Inspektor d/s księgowości budżetowej
 nr telefonu i pokoju   664-39-20 lub 664-37-40 wew. 48, pok. 5 /parter/
12.   imię i nazwisko  Luiza Myszkowska
 funkcja  Młodszy referent d/s księgowości budżetowej
 nr telefonu i pokoju   664-39-20 lub 664-37-40 wew. 48, pok. 5 /parter/

Wydziały

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Siedziba:   ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko  Andrzej Lisikiewicz
 funkcja  Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju   664-28-87 wew.59, pok.2 /1 piętro/
2.   imię i nazwisko  Andrzej Grzeszczuk
 funkcja  Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum
 zakładowego
 nr telefonu i pokoju   664-28-87 wew.53, pok.1 /1 piętro/
3.   imię i nazwisko  Elżbieta Kotowicz
 funkcja  Inspektor ds. dowodów osobistych
 nr telefonu i pokoju  664-28-87 wew.53, pok.2 /1 piętro/
4.   imię i nazwisko  Ryszard Smyrski
 funkcja  Inspektor ds. obronnych - szef zespołu
 reagowania kryzysowego
 nr telefonu i pokoju   664-23-24, wew 61, ul. Lwowska 53,
 pok.15 /parter/
5.   imię i nazwisko  Krystyna Sieradzka
 funkcja  Pomoc administracyjna
 nr telefonu i pokoju   664-28-87 wew.59 pok.2 /1 piętro/

Wydziały

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Siedziba:   ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko  Henryk Nowosad
 funkcja  Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju   664-39-93 lub 664-25-70 wew.25, pok.1 /parter/
2.   imię i nazwisko  Janusz Brodowski
 funkcja  Z-ca Naczelnika Wydziału
 nr telefonu i pokoju   664-39-93 lub 664-25-70 wew.24, pok.3 /parter/
3.   imię i nazwisko  Jarosław Antoszewski
 funkcja  Pomoc administracyjna
 nr telefonu i pokoju   664-39-93 lub 664-25-70 wew.24, pok.3 /parter/
4.   imię i nazwisko  Agnieszka Lomber
 funkcja  Inspektor ds. zdrowia i spraw społecznych
 nr telefonu i pokoju   664-39-93 lub 664-25-70 wew.21, pok.2 /parter/
5.   imię i nazwisko  Anna Sieradzka
 funkcja  Podinspektor ds. oświaty i kultury
 nr telefonu i pokoju   664-39-93 lub 664-25-70 wew.21, pok.2 /parter/
6.   imię i nazwisko  Sławomir Kędra
 funkcja  Referent ds. oświaty i sportu
 nr telefonu i pokoju   664-39-93 lub 664-25-70 wew.22, pok.2 /parter/

Wydziały

Wydział Inwestycji i Rozwoju
Siedziba:   ul. Lwowska 57
1.   imię i nazwisko  Marcin Zieliński
 funkcja  Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew. 44 pok.27 /1 piętro/
2.   imię i nazwisko  Grażyna Dmitroca
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew. 45 pok.26 /1 piętro/
 funkcja  Inspektor ds. budownictwa
3.   imię i nazwisko  Andrzej Sigłowa
 funkcja  Podinspektor ds. inwestycji
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew. 43 pok.28 /1 piętro/
4.   imię i nazwisko  Agnieszka Gęborys
 funkcja  Referent ds. planowania przestrzennego
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew. 43 pok.28 /1 piętro/
5.   imię i nazwisko  Agnieszka Dyjak
 funkcja  Podinspektor ds. ochrony środowiska
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew. 43 pok.26 /1 piętro/
6.   imię i nazwisko  Dorota Liput
 funkcja  Referent ds. ochrony środowiska
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew. 56 pok.26 /1 piętro/
7.   imię i nazwisko  Marek Kiełbasa
 funkcja  Podinspektor ds. zamówień publicznych
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew. 42 pok.29 /1 piętro/

Wydziały

Straż Miejska
Siedziba:   ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko  Mieczysław Gałan
 funkcja  Komendant Straży Miejskiej
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew. 60 pok.8 /2 piętro/
2.   imię i nazwisko  Mirosław Romańczuk
 funkcja  Starszy Strażnik Straży Miejskiej
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew. 60 pok.7 /2 piętro/
3.   imię i nazwisko  Leszek Petela
 funkcja  Inspektor Straży Miejskiej
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew. 60 pok.7 /2 piętro/

Wydziały

Urząd Stanu Cywilnego
Siedziba:   ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko  Zenon Wiśniewski
 funkcja  Kierownik USC
 nr telefonu i pokoju   664-27-05 wew.51, pok.4 /1 piętro/
2.   imię i nazwisko  Maria Kobiałka
 funkcja  Z-ca Kierownika USC
 nr telefonu i pokoju   664-27-05 wew.50, pok.5 /1 piętro/
3.   imię i nazwisko  Wiesława Jakubiak
 funkcja  Inspektor ds. USC
 nr telefonu i pokoju   664-27-05 wew.49, pok.5 /1 piętro/
4.   imię i nazwisko  Beata Przybylska
 funkcja  Podinspektor ds. USC
 nr telefonu i pokoju   664-27-05 wew.49, pok.5 /1 piętro/

Wydziały

Samodzielny Referat Gospodarki Komunalnej
Siedziba:   ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko  Jadwiga Światowiec
 funkcja  Kierownik Samodzielnego Referatu Gospodarki
 Komunalnej
 nr telefonu i pokoju   664-25-70 lub 664-39-93 wew. 29, pok.10 /parter/
2.   imię i nazwisko  Bogusław Matyjanka
 funkcja  Inspektor ds. komunalnych
 nr telefonu i pokoju   664-25-70 lub 664-39-93 wew. 28, pok.9 /parter/
3.   imię i nazwisko  Bożena Służewska
 funkcja  Inspektor ds. mieszkaniowych
 nr telefonu i pokoju   664-25-70 lub 664-39-93 wew. 28, pok.9 /parter/
4.   imię i nazwisko  Anna Góra
 funkcja  Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew. 45 pok.8, /parter/
5.   imię i nazwisko  Zofia Wróbel
 funkcja  Inspektor ds. gospodarki gruntami
 nr telefonu i pokoju   664-25-70 lub 664-39-93 wew. 27, pok.8 /parter/
6.   imię i nazwisko  Kamila Kierszniowska
 funkcja  Referent ds gminnego zasobu nieruchomości
 nr telefonu i pokoju   664-25-70 lub 664-39-93 wew. 27, pok.8 /parter/
7.   imię i nazwisko  Andrzej Krzaczkowski
 funkcja  Inspektor ds. komunalnych i ds. bhp
 nr telefonu i pokoju   664-25-70 lub 664-39-93 wew. 26, pok.5 /parter/

Wydziały

Samodzielny Referat ds. Funduszy Zewnętrznych
Siedziba:   ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko  Renata Łysko
 funkcja  Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Funduszy
 Zewnętrznych
 nr telefonu i pokoju   664-25-70 lub 664-39-93 wew. 30, pok.4 /parter/
2.   imię i nazwisko  Monika Nocek
 funkcja  Podinspektor ds. pozyskiwania i rozliczania
 środków zew. oraz ds. promocji
 nr telefonu i pokoju   664-25-70 lub 664-39-93 wew. 30, pok.4 /parter/

Wydziały

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i handlu
1.   imię i nazwisko  Barbara Drapała
 funkcja  Inspektor ds. działalności gospodarczej i handlu
 nr telefonu i pokoju   664-25-70 lub 664-39-93 wew. 23,
 ul. Lwowska 53, pok.7 /parter/

Wydziały

Samodzielne stanowisko ds. kontroli
1.   imię i nazwisko  Renata Sitarczyk
 funkcja  Inspektor ds. kontroli
 nr telefonu i pokoju   664-37-40 wew. 41
 ul. Lwowska 57, pok.11 /parter/

Wydziały