Poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Lwowska 53

Wybierz typ sprawy
Typy 
spraw: 
 Odpis z Księgi Stanu Cywilnego
 Akt urodzenia
 Akt małżeństwa
 Akt zgonu
 Przyznanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY SKARBOWE W USC
(od 1 stycznia 2007 r.)
Płatne na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
Nr konta: 06 2030 0045 1110 0000 0063 8160
BGŻ SA o/o Tomaszów Lub.

– sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł 
– sporządzenie aktu urodzenia i zgonu jest wolne od opłat 0 zł 

– odpis zupełny aktu – urodzenia
– małżeństwa
– zgonu

33 zł 

– odpis skrócony aktu – urodzenia
– małżeństwa
– zgonu

22 zł 

– zaświadczenie o braku aktu w księgach stanu cywilnego

24 zł 

– zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

38 zł 

– zaświadczenie o planowanym terminie ślubu

26 zł 

– oświadczenie o zmianie imienia nadanego dziecku

  11 zł 

– oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

11 zł 

– poświadczenie zaproszenia (telegramu)

26 zł 

– inne czynności kierownika USC (m.in. wpisanie wzmianki dodatkowej – na wniosek)

11 zł 

– poświadczenie zgodności kopii z oryginałem

5 zł 
(od każdej strony)

– poświadczenie własnoręczności podpisu

9 zł 
Decyzje administracyjne

1) o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu cywilnego (tzw. umiejscowienie)

50 zł 

2) o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego

39 zł 

3) o sprostowanie błędu w akcie stanu cywilnego

39 zł 

4) o skróceniu ustawowego okresu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

39 zł 

5) o zmianie imienia lub nazwiska

37 zł 

6) o ustaleniu pisowni imienia lub nazwiska

22 zł 

Podstawa prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)