Nasz Urząd

Urząd Miasta
ul. Lwowska 57,   22-600 Tomaszów Lubelski

tel. (0-84) 664-37-40, fax.(0-84) 664-22-43

Budynek Urzędu Miasta
e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl

Nr konta: 06 2030 0045 1110 0000 0063 8160
BGŻ o/o Tomaszów Lub.

NIP: 921-00-09-555, REGON 000524157

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
Aby można było złożyć wniosek do Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (wypełnić formularz umożliwiający złożenie wniosku) konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30-15:30, wtorek w godzinach 8:00-16:00) do Sekretariatu Urzędu mieszczącego się w pokoju nr 23 przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim na następujących nośnikach danych:

a) Dyskietka 1,44 MB

b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c) Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, RTF

b) XLS

c) CSV

d) TXT

e) GIF, TIF, BMP, JPG

f) PDF

g) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 8:00 - 16:00 (dzień przyjęć interesantów)
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30