Zajęcia o profilu przyrodniczo-badawczym „Mali odkrywcy”
pt. Zielony ogródek – Grupa V – Zajączki