Informacja odnośnie pobytu dzieci w grupach dyżurujących
w godzinach 630 - 730 oraz 1530 - 1630

Budynek „A”
Budynek „A”
Budynek „B”
Budynek „B”


 

WYPRAWKA PRZEDSZKOLNA NA ROK 2017/2018
wypracowana na posiedzeniu rady pedagogicznej 20.06.2017 r.

Dzieci 3-letnie
Dzieci 3-letnie
Dzieci 4-letnie
Dzieci 4-letnie
Dzieci 5-letnie
Dzieci 5-letnie
Dzieci 6-letnie
Dzieci 5-letnie
Grupa żłobkowa
Grupa żłobkowa


 

Logo Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim

Lista laureatów Międzyprzedszkolnego Konkursu
Plastycznego pt. „Brzechwolandia” 

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”
Alighieri Dante

Podziękowanie za udział w akcji na rzecz chorej Kasi
„RÓŻA DLA KASI”

KOCHANI RODZICE! DRODZY PAŃSTWO!

6 352.77 zł udało się zebrać podczas akcji „Róża dla Kasi”, która odbyła się w dniach 20-28.04.2017 br. w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim. Każdy kto mógł wspomógł akcję i otrzymał symboliczną różę.

W lutym bieżącego roku u Kasi zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną - dziewczynka znajduje się w szpitalu w Lublinie i czeka na pomoc.

Pragniemy serdecznie podziękować za pomoc w zgromadzeniu funduszy na leczenie dla naszej wychowanki ciężko chorej 6-letniej Kasi. Mocno trzymamy kciuki za Kasię i jej walkę z chorobą.

Dziękujemy za serce wrażliwe na dziecięcą niedolę, za szlachetny gest pomocy, pięknie się kłaniamy i dziękujemy całym sercem.

Stańmy razem, by uratować życie tej dziewczynki, dając jej nadzieję - bo ta nadzieja to nasze wsparcie.

Dyrekcja i pracownicy Przedszkola
Samorządowego Nr 1 im. J. Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim
 

„Jest na świecie tyle rzeczy,
za które nie można zapłacić
żadnymi pieniędzmi,
tylko radością, pamięcią
i słowem - dziękujemy”

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim składa serdeczne podziękowanie Firmie:

Strona domowa

Chemia Budowlana

GREINPLAST

Jacek Kurylak

kierownik oddziału

Tomaszów Lubelski

za przekazanie wielkanocnych elementów dekoracyjnych.

Wyrażając wdzięczność za wielkie serce życzę sukcesów w realizacji zamierzonych celów oraz dużo wytrwałości na trudnej drodze pomagania drugiemu człowiekowi.

Maria Piasecka
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

INFORMACJA

Pragnę poinformować, że:

– komisja rekrutacyjna 4.04.2017 r. dokonała weryfikacji „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– 19.04.2017 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w przedszkolu listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Dzieci z terenu Gminy (spoza terenu miasta) znajdą się na liście rezerwowej.

– w dniach 20-25.04 2017 r. rodzice mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o woli uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola. W przypadku braku złożonego oświadczenia dziecko może znaleźć się na liście rezerwowej.

– 28.04.2017 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości – tablica w przedszkolu – listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, oraz kandydatów na listę rezerwową.

Dyrektor Maria Piasecka

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. J. Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. J. Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim


NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy do przedszkola:

– w wieku od 6 miesięcy do 3 lat (grupa żłobkowa)

– dzieci w wieku 3-6 lat i odroczone

– z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Z dziećmi posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym pracują specjaliści w oparciu o programy IPET napisane według wskazań-zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Planowane zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018: rytmika, j. angielski, zajęcia korygujące wady postawy i wady wymowy, zajęcia o wybranym profilu (kulinarne, warcaby, taneczne, aerobik, komputerowe, teatralne, plastyczne, matematyka na wesoło - żonglerka, itd.).

Planowane specjalistyczne zajęcia w grupie integracyjnej w roku szkolnym 2017/2018: terapia SI, logopedia, neurologopedia, korekcyjno-kompensacyjne, psycholog, praca z nauczycielem wspomagającym itd. 

Zarządzenie Nr 21/2017
Burmistrza Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym

Pobierz treść zarządzenia Pobierz treść zarządzenia


 

Ogłoszenie

Terminy rozpoczęcia rekrutacji do przedszkola na rok 2017/2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola - określa do 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący. (Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, a także ustawę - Prawo oświatowe). 

„Kto ma w dobroci silną wolę
i silną chęć służby ludziom,
temu życie pięknym snem będzie...”

J. Korczak

„Wspólnie doposażmy sale”

Niepowtarzalne bombki, stroiki, ozdoby choinkowe, kartki to tylko niewielka część ozdób świątecznych przygotowanych przez dzieci, rodziców i pracowników, które można było kupić i obejrzeć podczas kiermaszu świątecznego w przedszkolu. Stoły zapełniły się kolorowymi bombkami, fantazyjnie wymyślonymi choinkami oraz stroikami, które posłużyły za dekoracje świątecznego stołu.


„Przedszkolaki wiedzą jak dbać o przyrodę” – mini poradnik dla rodziców „Przedszkolaki wiedzą jak dbać o przyrodę” – mini poradnik dla rodziców - Małgorzata Czapla, Magdalena Zielińska
Wiersze na wrzesień 2017 roku
Piosenki na wrzesień 2017 roku
Informator Jedyneczki - wrzesień - październik – 2017 r. Informator Jedyneczki – wrzesień - październik – 2017 r.
Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim
Plan pracy Rady Rodziców na rok 2016/2017 Plan pracy Rady Rodziców na rok 2016/2017
Preliminarz dochodów i wydatków Rady Rodziców na rok 2016/2017 Preliminarz dochodów i wydatków Rady Rodziców na rok 2015/2016
Przedszkolny zestaw programów - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim na rok szkolny 2016/2017 Przedszkolny zestaw programów - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim na rok szkolny 2016/2017
Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2018 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2018
Modyfikacji dokonano 16.06.2014-rada pedagogiczna i 23-30.06.2014 na zebraniach grupowych
Modyfikacji dokonano 17.06.2015 r. - rada pedagogiczna i 23-30.06.2015 na zebraniach grupowych
Modyfikacji dokonano 8.10.2015 r. - rada pedagogiczna i 22.10.2015 na zebraniach rodziców (metody aktywne, wymagania)
Plan pracy Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim na rok 2016/2017 Plan pracy Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim na rok 2016/2017
Harmonogramy współpracy z rodzicami i środowiskiem w grupach - rok szkolny 2016/2017
Grupa I
Grupa I
Grupa II
Grupa II
Grupa III
Grupa III
Grupa IV
Grupa IV
Grupa V
Grupa V
Grupa VI
Grupa VI
Grupa VII
Grupa VII
Grupa VIII
Grupa VIII
Grupa IX
Grupa IX
Grupa X
Grupa X
Grupa X
Grupa XI
Harmonogram dyżurów wakacyjnych w przedszkolach samorządowych w Tomaszowie Lubelskim w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 Harmonogram dyżurów wakacyjnych w przedszkolach samorządowych w Tomaszowie Lubelskim w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy
w Tomaszowie Lubelskim

ul. Chocimska 17, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (84) 664-35-58, (84) 664-37-53, (84) 666-00-80
e-mail:

 

Przedszkole z Pasją

Przedszkole zostało laureatem konkursu „Przedszkole z Pasją Oficyny MM”
Wydawnictwo Prawnicze - ogłoszonego w miesięczniku Nr 2 (82) luty 2016

Od kilku lat jestem czytelniczką miesięcznika „Przedszkole - Miesięcznik Dyrektora” Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze. Pismo publikuje zmiany w prawie oświatowym, przypomina zadania dla dyrektora przedszkola jakie mają być wykonane w danym miesiącu, pokazuje wzory pism, ciekawe artykuły, opracowania oraz wskazuje dobre praktyki prowadzone w grupie i przedszkolu. Ponadto pismo zachęca do pokazania twórczej, innowacyjnej pracy przedszkola-publikacja opracowania w miesięczniku. 

Logo Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy zbiera na doposażenie placu zabaw

Szanowni Państwo!

Przedszkole jest placówką edukacyjną, do której uczęszcza 312 dzieci w wieku od 6 miesięcy - 6 lat. Od wielu lat w sposób znaczący wpisywaliśmy się w środowisko Tomaszowa Lubelskiego, i z wielkim zaangażowaniem pracowaliśmy i nadal pracujemy na szczególne wyróżnienie i dobre imię Przedszkola.

Idea powstania prawdziwego placu zabaw powstała jeszcze w roku 2013. Podczas spotkania rodzice zadali sobie pytanie: „co moglibyśmy zrobić dla przedszkola?”. Po namyśle i konsultacjach padła propozycja: rozbudowa placu zabaw.„Podziel się książką, z której wyrosłeś”

...Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się przyszłego czytelnika,
któremu toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury klasycznej...
Jan Brzechwa

„PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ, Z KTÓREJ WYROSŁEŚ”

W ramach Dnia Książki ogłaszamy w przedszkolu wiosenną zbiórkę książek dla dzieci. Celem akcji jest wzbogacenie kącików książek w każdej grupie oraz szerzenie czytelnictwa wśród dzieci.Opłata stała

Opłata stała od 01-09-2014 r. wynosi

– za dziecko – 1,00 zł - za 1 godzinę
– dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym   – 0,00 zł

 
na 5 godzin
płatnych
na 4 godziny
płatne
na 3 godziny
płatne
na 2 godziny
płatne
na 1 godzinę
płatną
23 dni w miesiącu115,0092,0069,0046,0023,00
22 dni w miesiącu110,0088,0066,0044,0022,00
21 dni w miesiącu105,0084,0063,0042,0021,00
20 dni w miesiącu100,0080,0060,0040,0020,00
19 dni w miesiącu95,0057,0057,0038,0019,00

Stawka żywieniowa dzienna - 6,50 złINFORMACJA DLA RODZICÓW

Uchwała Nr XLVIII/508/2014
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski

 Pliki do pobrania 
Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego rocznik 2014, poz. 2776 z dnia 12 sierpnia 2014 r.


 

MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI
POWIAT TOMASZOWSKI

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiącej mienie samorządów:
Miasta Tomaszów Lubelski i powiatu tomaszowskiego

WARTOŚĆ PROJEKTU 15 912 340,00 PLN
DOTACJA NFOŚiGW 4 469 904,00 PLN
POŻYCZKA NFOŚiGW 9 398 034,00 PLN

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zobacz kronikę termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim