INFORMACJA DLA RODZICÓW

Uchwała Nr IX/93/2019
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski

 Pliki do pobrania 
Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego rocznik 2019, poz. 4460 z dnia 25 lipca 2019 roku


 

ZAPRASZA SIĘ DZIECI I RODZICÓW
NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
30.08.2019 r. na godzinię 15:30.

DYREKTOR MARIA PIASECKA


Wyprawka przedszkolna na rok 2019/2020

 

1. Opłaty należy uiszczać internetowo, tylko według wydanej przez przedszkole książeczki, bądź inny dokument uzgodniony z dyrektorem. Książeczki wracacie Państwo do nauczycieli w grupach lub do mnie najpóźniej do 25 każdego miesiąca. Po sprawdzeniu zapłaty pracownik lub nauczyciele w grupach wydadzą ją ponownie w dniach 1-10 następnego miesiąca.

2. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30, 16.30-18.00 dyżur dla dzieci 3-6 letnie.

3. Od 6.30-7.00 i 16.00-16.30 pracuje nauczyciel dyżurujący w jednej grupie przedszkolnej. (dzieci są w jednej sali). Dzieci należy przyprowadzać do 8.50.

4. Oświadczenie i upoważnienie do odbioru dzieci udostępnione jest w przedszkolu i na stronie internetowej placówki. Bardzo proszę aby najpóźniej na 1.09.2018 r. rano wszystkie wypełnione druki wróciły do nauczycieli w grupach. W upoważnieniach należy wpisać osoby pełnoletnie. Nauczycielki w grupach nie będą oddawać dzieci osobie nie upoważnionej, niepełnoletniej.

Z poważaniem dyr. Maria Piasecka


 

Informacja

Zgodnie z zapisem w Statucie przedszkola

§ 11 ust. 25 jn.

„1. Dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia 3-5 letniego dziecka z listy w dzienniku gdy:

1) Rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za wyżywienie i opłatą stałą powyżej 1 miesiąca.

2) Braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni.

3) 3 krotne spóźnianie się z opłatą za przedszkole po 25 dniu miesiąca.

4) Nie przestrzegania przez rodziców regulaminu przedszkola.

5) Dyrektor dokonuje skreślenia dziecka z listy stosując poniższą procedurę:

a) upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez dyrektora.

b) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

c) wyznaczenie dodatkowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności

d) przeniesienie dziecka do grup realizujących 5-cio godzinną podstawę programową w godzinach 7.00-12.00.” 

Szanowni Państwo

Wg „Harmonogramu dyżurów wakacyjnych w przedszkolach samorządowych w Tomaszowie Lubelskim" przedszkole dyżuruje od 1.07.2019 r. do 21.07.2019 r. Grupa żłobkowa – dyżur od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.

W związku z tym dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 i 5 w Tomaszowie Lubelskim będą przyjęte na dyżur tylko po złożeniu Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 2019 r. do 25.06.2019 r. – załącznik.

Przedszkolaki i dzieci z grupy żłobkowej z Przedszkola Samorządowego Nr 1 będą przyjęte na dyżur po zapisaniu dziecka przez rodziców na „Listę zgłoszenia na dyżur” do 25.06.2019 r. w grupie do której dziecko uczęszcza.

Wniosek zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 2019 r. Wniosek zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 2019 r.


 

Protokół z IV Przedszkolnego i Szkolnego Konkursu Plastycznego „Brzechwolandia” pt. „Utwory J. Brzechwy w oczach dzieci”

Protokół z IV Przedszkolnego i Szkolnego Konkursu Plastycznego „Brzechwolandia” pt. „Utwory J. Brzechwy w oczach dzieci” Protokół z IV Przedszkolnego i Szkolnego Konkursu Plastycznego „Brzechwolandia” pt. „Utwory J. Brzechwy w oczach dzieci”


Zakres ubezpieczenia dla Przedszkola Samorządowego Nr 1

Informacja odnośnie pobytu dzieci w grupach dyżurujących
 
Urodzinowy zawrót głowy – Urodziny Hani z grupy Żabki
Urodzinowy zawrót głowy – Urodziny Igora z grupy Żabki
Grupa Żabki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 2
Zajęcia o profilu doświadczenia i eksperymenty „Mali badacze” pt. Pieniste wulkany – grupa X – Krasnoludki
Zajęcia o profilu doświadczenia i eksperymenty „Mali badacze” pt. Masa żelowa – grupa X – Krasnoludki
Zajęcia o profilu doświadczenia i eksperymenty „Mali badacze” pt. Kolorowa chmura w słoiku – grupa X – Krasnoludki
Zajęcia o profilu doświadczenia i eksperymenty „Mali badacze” pt. Barwienie kwiatów – grupa X – Krasnoludki
Zajęcia o profilu plastycznym „Plastyka inspiruje” pt. Niespodzianka dla mamy – grupa V – Zajączki
Zajęcia o profilu sensorycznym „Sensoryka w bajkach i motywach baśni” pt. Zmysły – grupa VIII – Motylki
Harmonogram dyżurów wakacyjnych w przedszkolach samorządowych w Tomaszowie Lubelskim w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 Harmonogram dyżurów wakacyjnych w przedszkolach samorządowych w Tomaszowie Lubelskim w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021

Prezentacja grup w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim w roku 2018/2019

Grupa I – „Muchomorki” Grupa II – „Biedroneczki” Grupa III – „Kaczuszki” Grupa IV – „Kotki”
Grupa V – „Zajączki” Grupa VI – „Pszczółki” Grupa VII – „Puchatki” Grupa VIII – „Motylki”
Grupa IX – „Niedźwiadki” Grupa X – „Krasnoludki” Grupa XI – „Słoneczka” Grupa XII – „Żabki”
Grupa żłobkowa – „Grzybki”
Wierszyki na styczeń 2019 roku
Piosenki na luty 2019 roku
Informator Jedyneczki – Kwiecień – maj – czerwiec – 2019 r. Informator Jedyneczki – Kwiecień – maj – czerwiec – 2019 r.
Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim
Plan pracy Rady Rodziców na rok 2018/2019 Plan pracy Rady Rodziców na rok 2018/2019
Preliminarz dochodów i wydatków Rady Rodziców na rok 2018/2019 Preliminarz dochodów i wydatków Rady Rodziców na rok 2018/2019
Przedszkolny zestaw programów - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim na rok szkolny 2018/2019 Przedszkolny zestaw programów - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim na rok szkolny 2018/2019
Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim na lata 2018-2023 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim na lata 2018-2023
Plan pracy Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim na rok 2018/2019 Plan pracy Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim na rok 2018/2019
Harmonogramy współpracy z rodzicami i środowiskiem w grupach - rok szkolny 2018/2019
Grupa I
Grupa I
Grupa II
Grupa II
Grupa III
Grupa III
Grupa IV
Grupa IV
Grupa V
Grupa V
Grupa VI
Grupa VI
Grupa VII
Grupa VII
Grupa VIII
Grupa VIII
Grupa IX
Grupa IX
Grupa X
Grupa X
Grupa XI
Grupa XI
Grupa XII
Grupa XII

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy
w Tomaszowie Lubelskim

ul. Chocimska 17, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (84) 664-35-58, (84) 664-37-53, (84) 666-00-80
e-mail:

 

Przedszkole z Pasją

Przedszkole zostało laureatem konkursu „Przedszkole z Pasją Oficyny MM”
Wydawnictwo Prawnicze - ogłoszonego w miesięczniku Nr 2 (82) luty 2016

Od kilku lat jestem czytelniczką miesięcznika „Przedszkole - Miesięcznik Dyrektora” Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze. Pismo publikuje zmiany w prawie oświatowym, przypomina zadania dla dyrektora przedszkola jakie mają być wykonane w danym miesiącu, pokazuje wzory pism, ciekawe artykuły, opracowania oraz wskazuje dobre praktyki prowadzone w grupie i przedszkolu. Ponadto pismo zachęca do pokazania twórczej, innowacyjnej pracy przedszkola-publikacja opracowania w miesięczniku. 

Logo Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy zbiera na doposażenie placu zabaw

Szanowni Państwo!

Przedszkole jest placówką edukacyjną, do której uczęszcza 312 dzieci w wieku od 6 miesięcy - 6 lat. Od wielu lat w sposób znaczący wpisywaliśmy się w środowisko Tomaszowa Lubelskiego, i z wielkim zaangażowaniem pracowaliśmy i nadal pracujemy na szczególne wyróżnienie i dobre imię Przedszkola.

Idea powstania prawdziwego placu zabaw powstała jeszcze w roku 2013. Podczas spotkania rodzice zadali sobie pytanie: „co moglibyśmy zrobić dla przedszkola?”. Po namyśle i konsultacjach padła propozycja: rozbudowa placu zabaw.„Podziel się książką, z której wyrosłeś”

...Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się przyszłego czytelnika,
któremu toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury klasycznej...
Jan Brzechwa

„PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ, Z KTÓREJ WYROSŁEŚ”

W ramach Dnia Książki ogłaszamy w przedszkolu wiosenną zbiórkę książek dla dzieci. Celem akcji jest wzbogacenie kącików książek w każdej grupie oraz szerzenie czytelnictwa wśród dzieci.Opłata stała

Opłata stała od 01-09-2014 r. wynosi

– za dziecko – 1,00 zł - za 1 godzinę
– dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym   – 0,00 zł

 
na 5 godzin
płatnych
na 4 godziny
płatne
na 3 godziny
płatne
na 2 godziny
płatne
na 1 godzinę
płatną
23 dni w miesiącu115,0092,0069,0046,0023,00
22 dni w miesiącu110,0088,0066,0044,0022,00
21 dni w miesiącu105,0084,0063,0042,0021,00
20 dni w miesiącu100,0080,0060,0040,0020,00
19 dni w miesiącu95,0057,0057,0038,0019,00

Stawka żywieniowa dzienna - 6,50 zł 

MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI
POWIAT TOMASZOWSKI

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiącej mienie samorządów:
Miasta Tomaszów Lubelski i powiatu tomaszowskiego

WARTOŚĆ PROJEKTU 15 912 340,00 PLN
DOTACJA NFOŚiGW 4 469 904,00 PLN
POŻYCZKA NFOŚiGW 9 398 034,00 PLN

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zobacz kronikę termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim