Zaproszenie Pierwszy przegląd piosenki angielskiej „SUPER STARS”

PIERWSZY PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ
SUPER STARS

ORGANIZATOR:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM JANA BRZECHWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

TERMIN I MIEJSCE

21 MAJA 2019 ROKU
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM. JANA BRZECHWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI ANGIELSKIEJ
SUPER STARS

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

I.CELE:

– propagowanie nauki języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym

– zachęcanie do współpracy placówek przedszkolnych

– wymiana doświadczeń w zakresie nauki dzieci języka angielskiego

– ukazanie dzieciom ich zdolności językowych

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W przeglądzie biorą udział przedszkola publiczne i niepubliczne z terenu Tomaszowa Lubelskiego

2. Przegląd nie ma charakteru konkursowego.

3. Przegląd jest przeznaczony dla dzieci 6-letnich

4. Przedszkole może zgłosić do udziału tylko jeden zespół

5. Dzieci prezentują jedną piosenkę w języku angielskim, o tematyce dowolnej

6. Reprezentacja przedszkola może liczyć min 6 – max 13 osób.

7. Podkłady muzyczne proszę przesłać w formacie mp3 na adres mailowy: crash33@o2.pl
do dnia 20 kwietnia 2019 r.
Temat maila proszę zatytułować:
Podkład, festiwal piosenki angielskiej - nazwa przedszkola,
a w treści maila podać tytuł piosenki i pełną nazwę placówki.

8. Rodzice dzieci biorących udział w festiwalu na załączonym formularzu uzupełniają zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka. Nauczyciele dostarczają je lub wysyłają na adres:
Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim
ul. Chocimska 17, 22-600 Tomaszów Lubelski
Udział w festiwalu mogą wziąć tylko te dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na użyczanie wizerunku swojego dziecka

9. Udział w przeglądzie można zgłosić telefonicznie pod numerem 792472911 (Aleksandra Pisarczyk) lub poprzez internet crash33@o2.pl
W zgłoszeniu prosimy podać następujące informacje:
przewidywana ilość dzieci biorących udział w przeglądzie telefon i mail kontaktowy
imię i nazwisko opiekuna przygotowującego dzieci do występu
tytuł utworu

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

Organizator:
Aleksandra Pisarczyk

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
 Druk