Logo Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy zbiera na doposażenie placu zabaw

Szanowni Państwo!

Przedszkole jest placówką edukacyjną, do której uczęszcza 312 dzieci w wieku od 6 miesięcy - 6 lat. Od wielu lat w sposób znaczący wpisywaliśmy się w środowisko Tomaszowa Lubelskiego, i z wielkim zaangażowaniem pracowaliśmy i nadal pracujemy na szczególne wyróżnienie i dobre imię Przedszkola.

Idea powstania prawdziwego placu zabaw powstała jeszcze w roku 2013. Podczas spotkania rodzice zadali sobie pytanie: „co moglibyśmy zrobić dla przedszkola?”. Po namyśle i konsultacjach padła propozycja: rozbudowa placu zabaw.

Program - „Doposażenie placu zbaw” to priorytetowe zadanie przedszkola - uzupełnienie placu zabaw w sprzęt zakupiony za zgromadzone fundusze.

W roku bieżącym do zakupu urządzenia na plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych włączał się Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego – zakupiono sprzęt na kwotę - 25 621 zł (praca z dzieckiem wg orzeczenie o kształceniu specjalnym - zaburzenia motoryki dużej i małej).

Ze składek sponsorów i rodziców ( pozyskane środki z kiermasze i festynów) zakupiono sprzęt na kwotę 18 560 zł. 8.10.2015 r. Po uroczystym otwarciu kolorowych urządzeń poprzez przecięcie wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście, przedszkolaki z okrzykiem radości wbiegli na plac zabaw. Na twarzach dzieci widać było wielką radość.

Podczas krótkiego wystąpienia Pani dyrektor Maria Piasecka podziękowała władzom miasta, sponsorom i rodzicom za to, że dzięki przekazanym środkom finansowym ten plac zabaw jest rozbudowywany. Dziękując wykonawcom powiedziała m.in.

„Państwa inicjatywa i ogromne zaangażowanie są godne podziwu i zasługują na najwyższe uznanie. To dzięki Państwa środkom finansowym mamy ten piękny, kolorowy plac zabaw. Warunki zabawy i rozwoju małych dzieci stały się lepsze. Cieszymy się, że są w naszej społeczności ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci i młodzieży. Państwa działania potwierdzają dewizę, że niewiele warte są nasze życie i nasze przedsięwzięcia bez świadomości, że służymy innym ludziom, że inni ludzie również potrafią nam pomóc. Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom biorącym udział w tym przedsięwzięciu służącym dzieciom. Ich uśmiech i zadowolenie będą najwyższą zapłatą za Państwa dobroć”.

Przewodniczy Rady Rodziców w swoim przemówieniu podkreślił, „że plac zabaw prezentuje się pięknie i zaprasza do dalszej rozbudowy”.

Pani Dyrektor podsumowując powiedziała - „Nie niszczy tak pięknego dzieła, które powstało wysiłkiem wielu ludzi. Szanujmy go i dbajmy jak o własne.”.

Oto zakupiony sprzęt:

Zakupiony sprzęt

Zakupiony sprzęt

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania rozbudowy placu zabaw dla dzieci w naszym ogrodzie przedszkolnym.

W zamian za finansowe wsparcie możemy zaproponować Państwu szereg działań o charakterze promocyjnym, tzn.:

  • umieszczenie reklam w naszym Przedszkolu i stronie internetowej;
  • przekazanie wszystkim chętnym rodzicom i ich rodzinom materiałów promocyjnych;
  • zobowiązujemy się do określenia Państwa firmy jako sponsora w ewentualnych kontaktach z mediami;

Wpłaty można dokonać na konto: nr konta 80203000451110000002036150 BGŻ Tomaszów Lub. /z dopiskiem „plac zabaw”/ lub w sekretariacie przedszkola.

W przypadku chęci ofiarowania przez Pana/ią pomocy zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu 084/ 664 35 58 lub e-mail: przedszkoletomaszowmp@wp.pl

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania lub umówimy się na spotkanie w celu omówienia

Z poważaniem
Zarząd Rady Rodziców,
Maria Piasecka - dyrektor przedszkola