Przedszkole Samorządowe Nr 2

Przedszkole Samorządowe Nr 2
Przedszkole Nr 2
Lokalizacja: osiedle Jana Pawła II
przy ul. T. Zamojskiego 14
w Tomaszowie Lub.
tel. 084 665 92 87
Dyrektor - Teresa Koszel


        Atutem naszym jest oddanie od miejskiego ruchu i zgiełku.
Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe:
*  przestrzenną szatnię z wyszczególnionymi szafkami dla poszczególnych grup,
*  salę gimnastyczną,
Przedszkole Samorządowe Nr 2 *  sześć sal dla dzieci - przestronnych, słonecznych, bardzo estetycznie urządzonych, wyposażonych w różnorodne kąciki zainteresowań, środki dydaktyczne ,dające optymalne warunki do zabawy, nauki i rozwoju.
        Łatwa komunikacja z korytarza do sal sprawia, że rodzice mogą wszędzie dojść i zobaczyć swoją pociechę.

OFERTA PRZEDSZKOLA
        Od najmłodszych lat przedszkole wyrabia aktywną postawę u dzieci w kierunku zachowania zdrowia: Przedszkole Samorządowe Nr 2
 • dbamy o to, aby dzieci często przebywały na powietrzu, zdrowo odżywiały się, wiedziały jak dbać o siebie i najbliższe środowisko,
 • w naszej pracy dydaktyczno wychowawczej preferujemy otwarty styl i aktywizujące metody.
By edukacja była łatwiejsza i bardziej przyjemna proponujemy dodatkowe zajęcia:
-  rytmikę
-  j. angielski
-  gimnastykę korekcyjną
-  spotkania teatralne
-  katechezę

Staramy się zwracać szczególną uwagę na:
 • ujednolicenie wymagań w domu i w przedszkolu,
 • organizujemy spotkania z osobami wspierającymi nasze działania mające na uwadze dobro naszych dzieci,
 • Przedszkole Samorządowe Nr 2
 • organizujemy wiele wspólnych okazjonalnych spotkań m.in. kulig, rajd rowerowy, wycieczki autokarowe i piesze,
 • zachęcamy rodziców do współuczestnictwa w wydarzeniach przedszkolnych,

Współpracujemy z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta
 • Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dziecięcy
 • TDK,
 • Szkołą Muzyczną
 • Poradnią Psycholgiczno - Pedagogiczną
 • Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym
CELE NASZEJ PLACÓWKI TO:
*  spełnienie oczekiwań edukacyjnych rodziców,
*  zapewnienie warunków gwarantujących bezpieczeństwo i prawidłową opiekę nad dziećmi,
*  przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, a także do funkcjonowania w społeczeństwie.

DRZWI NASZEJ PLACÓWKI SZEROKO OTWARTE.

Tekst i foto - materiały własne Przedszkola Samorządowego Nr 2
Jasełka w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 - 18.12.2008 r. Fot. Jan Nowak - ReWizje Tomaszowskie
„BAL WIOSENNY” w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 Fot. Jan Nowak
Popołudnie z kolędą i pastorałką - 18.12.2007 r.
Zdjęcia z placówki


Powrót