HUFIEC PRACY 3-4 W TOMASZOWIE LUB.
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
HUFIEC PRACY 3-4 W TOMASZOWIE LUBELSKIM
UL.ŁASZCZOWIECKA 12
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

HUFIEC PRACY 3-4 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PROWADZI NABÓR UCZESTNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2007/2008

Jeśli chcesz kontynuować naukę a do tego zdobyć atrakcyjny zawód i dostać po ukończeniu szkoły szansę na zdobycie ciekawej pracy zgłoś się do nas!!!


Hufiec Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim jest jednostką o charakterze kształceniowym i opiekuńczo - wychowawczym. Podstawowym naszym zadaniem jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia wykształcenia oraz nauka zawodu.
     W zakresie wychowania najważniejszymi segmentami działalności są:
profilaktyka marginalizacji, patologii społecznej i uzależnień, resocjalizacja i socjalizacja.
     Działania wychowawcze realizujemy poprzez: organizację imprez kulturalno - oświatowych, sportowych, turystycznych oraz podczas naszej pracy wychowawczej.
 
ZAPRASZAMY DO:

GIMNAZJUM (od 2 klasy) - podczas nauki uczeń, oprócz nabywania wiedzy ogólnej, kształcony jest w określonym zawodzie (murarz, tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kucharz, monter instalacji sanitarnych, rzeźnik - wędliniarz i inne).
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA -3 lata
Po ukończeniu nauki, uczestnik otrzymuje dyplom czeladniczy i świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.
RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU - 3 lata
Nauka polega na praktykach u rzemieślników w dowolnie wybranym zawodzie. Po ukończeniu nauki, uczestnik otrzymuje dyplom czeladniczy.

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ W WIEKU OD 15 D0 18 LAT

OFERUJEMY UCZESTNIKOM:

Swoje pierwsze pensje;
Status młodocianego pracownika;
Udział w imprezach sportowych i kulturalnych;
Ubezpieczenie w ZUS na podstawie umowy o pracę;
Kursy uzupełniające w różnych zawodach, współfinansowane przez EFS.
 

<-- POWRÓT