Tomaszowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” w Muratynie


     Stowarzyszenie działa od 18 września 2002 r. Celem jego jest działanie na rzecz wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

     Formy działalności:
  1. Upowszechnianie w społeczeństwie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych,
  2. Wspieranie organizacyjne i finansowe Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie,
  3. Współdziałanie w rehabilitacji leczniczej i zawodowej prowadzonej przez powołane do tego organa i instytucje,
  4. Organizowanie życia zawodowego, kulturalnego, rekreacji i sportu dla osób niepełnosprawnych,
  5. Wszelkie inne formy działalności dla dobra osób niepełnosprawnych objętych działalnością naszego Stowarzyszenia.
     Stowarzyszenie reprezentowane jest przez: Panią Mariolę Ciupę - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia, Panią Martę Gęborys - Sekretarz Zarządu, Panią Sylwię Gałczyńską - Skarbnik Zarządu oraz Panią Iwonę Wronkę i Agnieszkę Mikołajczuk - Członkowie Zarządu.

Nasz adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń”
Muratyn 49
22-650 Łaszczów
tel/fax (084) 647-14-89
E-mail: wtzmuratyn@xl.wp.pl