Informacja
Spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego w okresie zimowym.

W dniu 15 listopada 2012 r. w Urzędzie Miasta zorganizowano spotkanie w celu zapewnia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, szczególnie osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku i innym, które ze względu na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą okres zimowy.

W spotkaniu uczestniczyli: Wojciech Żukowski - Burmistrz Miasta, Halina Czarnecka - kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ewelina Maciocha i Krzysztof Maliborski z Komendy Powiatowej Policji, Mieczysław Gałan ze Straży Miejskiej, Maria Bodys z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Andrzej Dmitroca - kierownik Miejskiego Zarządu Dróg oraz Jadwiga Światowiec, Henryk Nowosad i Janusz Brodowski z Urzędu Miasta.

Uczestnicy spotkania omówili stan przygotowań w mieście do zimy w zakresie pomocy dla osób bezdomnych i w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc socjalną na zakup opału i dożywianie organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pod numerem telefonu 782 869 888 można uzyskać informację na temat umieszczenia bezdomnego w bezpiecznym miejscu. Policja i Straż Miejska będą patrolować miejsca w których mogą przebywać bezdomni i kierować te osoby w bezpieczne miejsca.

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg przedstawił przygotowania do zimy w zakresie utrzymania dróg. Zgromadzono odpowiedni sprzęt i zapas piasku i soli. W MZD będzie można pobrać bezpłatnie piasek do posypywania oblodzonych chodników.

Zostanie wystosowany apel do mieszkańców miasta o informowanie odpowiednich służb o przypadkach ludzi bezdomnych i zagrożenia dla zdrowia oraz o nieparkowanie samochodów na ulicach, co utrudnia poruszanie się sprzętu odśnieżającego a także o obowiązku odśnieżania chodników i dachów przez właścicieli posesji.


<-- POWRÓT