Ogłoszenie

Prawdziwa historia - "Smocza Jama"

      Projekt pod nazwą Prawdziwa historia - "Smocza Jama" realizowany był przez Miasto Tomaszów Lubelski od 01.08. do 31.12.2010r, i polegał na zakupie wyposażenia, monitoringu oraz zabezpieczenia budynku. Wnioskodawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2019 w Tomaszowie Lubelskim.
      Środki pozyskane są z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie "Czajnia" w ramach Programu Działaj Lokalnie".

      Mając na uwadze realne zagrożenie zatarcia w świadomości społecznej tych wydarzeń i miejsc tj. zachowanie pamięci historycznej o miejscu kaźni i męczeństwa narodu polskiego w okresie powojennym na terenie Tomaszowa Lubelskiego. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które posiadają dokumentację z tamtych lat lub wiedzę na temat wydarzeń lat 1944-56 działań NKWD i UB o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 64. tel. 84 664 3993.


<-- POWRÓT