Ogłoszenia

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

uprzejmie informuje, że od pierwszego listopada 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu "Mosty do wiedzy - programy rozwojowe w Tomaszowie Lubelskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt ma na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w dwóch szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach w Mieście Tomaszów Lubelski poprzez objęcie ich programem rozwojowym.

• Projekt zakłada udział 1041 uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów w Tomaszowie Lubelskim.

• Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

• Projekt realizowany będzie w okresie od 1.11.2012 r. do 31.07.2013 r.

• Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

• Wartość projektu: 905 280,84 zł.

• Realizatorem projektu jest Miasto Tomaszów Lubelski.

Rekrutacja jest prowadzona w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu, tj.: Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski.<-- POWRÓT