Ogłoszenia
JESIENNE PORZĄDKI

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
GORĄCO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIASTA DO UDZIAŁU W ORGANIZOWANEJ W DNIACH 15-27 PAŹDZIERNIKA 2012 R. AKCJI PORZĄDKOWANIA MIASTA POD HASŁEM "JESIENNE PORZĄDKI".

OSOBY, KTÓRE DOKONAJĄ UPORZĄDKOWANIA PASÓW DRÓG W OBRĘBIE WŁASNYCH POSESJI MOGĄ LICZYĆ NA NIEODPŁATNE WYWIEZIENIE ZEBRANYCH NIECZYSTOŚCI

ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE NIECZYSTOŚCI POCHODZENIA ORGANICZNEGO, NAGROMADZONY PIASEK PRZY KRAWĘŻNIKU

PROSI SIĘ O ZBIERANIE LIŚCI, TRAW I INNYCH MIĘKKICH NIECZYSTOŚCI ORGANICZNYCH W WORKI FOLIOWE

TERMINY I REJONY WYWOZU:
L.p.
Rejon miasta
Termin wywozu
nieczystości
1.

Obręb osiedla Parcele I, II, Osiedle Południe w kwadracie Lwowska - Słowackiego - Ordynacka

15-17 października 2012 r.
2.

Obręb osiedla Koszary, Kościuszki, Lipowa w kwadracie Żwirki i Wigury - Lwowska - Zamojska - Sikorskiego

18-20 października 2012 r.
3.

Obręb osiedla Borki w kwadracie ul. Rolnicza - Lwowska - Kopernika

22-24 października 2012 r.
4.

Obręb ul. Kopernika - Lwowska - Zamojska - Łaszczowiecka

25-27 października 2012 r.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w akcji.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Wojciech Żukowski<-- POWRÓT