Ogłoszenia
OGŁOSZENIE

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 13a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) opłatę roczną za umieszczone urządzenia w pasie drogowym, za kolejne lata, uiścić należy do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Kierownik MZD
inż. Andrzej Dmitroca


<-- POWRÓT