Ogłoszenie
                    

Miasto Tomaszów Lubelski otrzymało dotację przyznaną przez Komisję Europejską w ramach Programu "Europa dla Obywateli" Działanie 1 Aktywni obywatele dla Europy Poddziałanie 1.1. Spotkania mieszkańców miast partnerskich.

Dzięki temu mogliśmy w naszym mieście gościć delegację z Grzegorzewa na Litwie i wspólnie zrealizować założenia projektu, w ramach którego rozwinęła się współpraca i nawiązały trwałe relacje.

Projekt zakładał angażowanie jego uczestników w dyskusje na temat integracji europejskiej, przyszłości UE i jej podstawowych wartości oraz promował dialog kulturowy i szacunek dla różnorodności. Został zrealizowany poprzez różnorodne spotkania i dyskusje na tematy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, biznesem, gospodarką UE, kulturą, szkolnictwem. Spotkania dały możliwość wymiany doświadczeń i rozwiązań stosowanych w państwach uczestniczących w projekcie.

Wydarzenie to niewątpliwie wpłynie na dalszą owocną współpracę Tomaszowa Lubelskiego i Grzegorzewa.


<-- POWRÓT