Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 1 maja 2017 r.
Imieniny obchodzą: Józef, Jeremiasz, Aniela, Filip, Lubomir, Ramona

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

      W dniu 17 marca 2016 roku Miasto Tomaszów Lubelski podpisało umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2016 roku w kwocie 2 015.727,00 zł dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy dróg gminnych ul. dra Janusza Petera i ul. Pogodnej w Tomaszowie Lubelskim, realizowanych w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego.

      Zakres robót ujętych do realizacji obejmuje :

  • przebudowę dróg w pełnym zakresie konstrukcyjnym,
  • wykonanie chodników oraz ścieżek rowerowych,
  • budowę kanalizacji deszczowej w ul. dra Janusza Petera i ul. Pogodnej,
  • przebudowę oświetlenia ulicznego w przedmiotowych ulicach gminnych wraz z usunięciem kolizji energetycznych,
  • budowę kanalizacji sanitarnej w ul. dra Janusza Petera.

      Dla w/w zadania inwestycyjnego dodatkowo uzyskano wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Tomaszowskiego oraz Gminy Tomaszów Lubelski.

      Zakończenie prac zgodnie z zawartą umową z wykonawcą przedsięwzięcia przypada na dzień 30 września bieżącego roku.

---