Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Imieniny obchodzą: Łucja, Wilhelm, Dorota, Witold

Artykuły


IR. 271.36.5.2017 - Wynik przetargu na: REMONT CMENTARZA WOJENNEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM - ETAP I

 

Tomaszów Lubelski, 2017.07.18

IR. 271.36.5.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: „REMONT CMENTARZA WOJENNEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM - ETAP I”

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „REMONT CMENTARZA WOJENNEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM - ETAP I” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 539461-N-2017 z dnia 2017-06-27, ofertę złożył i został wybrany następujący wykonawca:

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o.
ul. Lwowska 37a
22-600 Tomaszów Lubelski

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru:

  • Cena (C) - 60 pkt
  • Okres gwarancji (OG) - 40 pkt

Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 100,00 pkt.

 

Zamawiający zaprasza wybranego Wykonawcę tj.:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o.
ul. Lwowska 37a
22-600 Tomaszów Lubelski

do siedziby Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 57 w dniu 19.07.2017 r. celem podpisana umowy.

Wynik przetargu

Wersja do druku Generuj PDF
---