Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Imieniny obchodzą: Łucja, Wilhelm, Dorota, Witold

Artykuły


Sd.171.8.3.2017 - Unieważnienie postępowania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim

 

Tomaszów Lubelski dnia 21.08.2017 r.

Sd.171.8.3.2017

 

O G Ł O S Z E N I E
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, informuje, że postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 555612-N-2017 dnia 21.07.2017r. pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim” - postępowanie znak Sd.171.8.2017, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zostało unieważnione.

Kwota jaką Wykonawca zaoferował przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione.

Podpisał:
Kierownik MZD
inż. Andrzej Dmitroca

Wersja do druku Generuj PDF
---