Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


Sd.171.3.2017 - Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku

 

Tomaszów Lubelski, 2017.04.05

Sd.171.3.2017

 

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert
w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

 

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku, w następującym asortymencie:

  • betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, grafitowa o wymiarach 16,5x20 cm, wibroprasowana kostka z betonu niezbrojonego z fakturą gładką, bez fazy, w ilości 77,00 m2 z 5 % udziałem połówek,
  • betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, szara o wymiarach 10x20 cm, wibroprasowana kostka z betonu niezbrojonego z fakturą gładką, o klasycznym prostokątnym kształcie z fazą, w ilości 1021,30 m2 z 5 % udziałem połówek,
  • betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, grafitowa o wymiarach 10x20 cm, wibroprasowana kostka z betonu niezbrojonego z fakturą gładką, o klasycznym prostokątnym kształcie z fazą, w ilości 437,70 m2 z 5 % udziałem połówek,
  • wibroprasowany krawężnik betonowy szary z betonu niezbrojonego z fakturą gładką o wymiarach 15x30x100 cm (wysokość skosu 12 cm) w ilości 53,00 mb,
  • wibroprasowany krawężnik betonowy szary z betonu niezbrojonego z fakturą gładką o wymiarach 15x30x100 cm (wysokość skosu 15 cm) w ilości 340,00 mb,
  • wibroprasowane obrzeże betonowe szare z betonu niezbrojonego z fakturą gładką o wymiarach 6x20x100 cm w ilości 1005,00 mb.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu do zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia:
do 30.11.2017 r.

Dostawa materiałów nastąpi sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego zgłoszonego dwa dni wcześniej, na określony dzień i w określonej ilości.

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w sekcji drogowej.

Termin składania ofert upływa dnia 10.04.2017 r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2017 r. o godz. 1115 w sekcji drogowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu (84) 664 27 35 w godzinach od 700 do 1500.

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena 100 %

 

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ
Załącznik Nr 1
- Formularz Oferty
Załącznik Nr 1a - Kalkulacja Cenowa
Załącznik Nr 2 - Projekt Umowy
Załącznik Nr 3 - Specyfikacja Techniczna
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o akceptacji

Wersja do druku Generuj PDF
---