Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


GK.2512.2.8.2016 - Burmistrz Miasta ogłasza postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO na: Dostawę węgla do budynku Przychodni Zdrowia przy ulicy Petera w Tomaszowie Lubelskim

 

Tomaszów Lubelski, dnia 2016-09-29

GK.2512.2.8.2016

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski
reprezentowane przez
Burmistrza Miasta:

ogłasza postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO na:

„Dostawa węgla do budynku Przychodni Zdrowia przy ulicy Petera w Tomaszowie Lubelskim”

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszych Warunkach Zamówienia /WZ/.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Oferent powinien zapoznać się z całością WZ , których integralną część stanowią załączniki nr 1i2.

 


Załączniki:

Treść ogłoszenia o przetargu
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Projekt umowy
Załącznik Nr 3 - Harmonogram dostaw węgla

Wersja do druku Generuj PDF
---