Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


GK.6840.3.2016 - Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 33 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Skłodowskiej 48 A

 

Tomaszów Lubelski 28.09.2016 r.

GK.6840.3.2016

 

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

ogłasza w dniu 10 listopada 2016 r. o godz. 900
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 33 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Skłodowskiej 48 A, znajdującego się na drugim piętrze, składającego się z korytarza, trzech pokoi, kuchni, łazienki o łącznej powierzchni mieszkalnej 62,10 m2 i powierzchni przynależnej- piwnicy 11,68m2 oraz prawem użytkowania wieczystego 6210/186500 części (nie wydzielonej) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 79 ark. 37 o pow. 1431 m2. Wartość użytkowania wieczystego nie wydzielonej części gruntu została określona na 8 800,00 zł. Pierwsza opłata roczna wynosi 25 % wartości gruntu, co odpowiada kwocie 2 200,00 zł. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste stanowi 1% wartości przypadającej na nabywcę części gruntu i wynosi 88,00 zł.

 

WARUNKI PRZETARGU
Cena lokalu obniżona o 10 %

  1. Cena wywoławcza lokalu wynosi 125 370,00 zł
  2. Wysokość wadium wynosi 10 000,00 zł
  3. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150 BGŻ SA w Tomaszowie Lubelskim do dnia 4 listopada 2016 r.
  4. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
  5. Osoby biorące udział w przetargu winne posiadać dowód osobisty a przedstawiciele firm umocowania do działania w imieniu firm (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo itp.) oraz dowód wpłaty wadium.
  6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
    Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem by środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta w dniu 4 listopada 2016 r.
  7. Lokal można oglądać w dni robocze od godz.900 do godz.1200, po wcześniejszym uzgodnieniu w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 084 664 25-70.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 pok. nr 22

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wersja do druku Generuj PDF
---