Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


GK.7125.19.2014 - Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 120 A

 

Tomaszów Lubelski 06.05.2016 r.

GK.7125.19.2014

 

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

ogłasza w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 9–tej
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 120 A, znajdującego się na drugim piętrze, składającego się z korytarza, trzech pokoi, kuchni, łazienki o powierzchni mieszkalnej 47,13 m2 i powierzchni przynależnej- piwnicy 10,13m2 oraz prawem użytkowania wieczystego 5726/92398 części (nie wydzielonej) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 62/2 ark. 32 o pow. 356 m2. Wartość użytkowania wieczystego nie wydzielonej części gruntu została określona na 3 090,00 zł. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste stanowi 1% wartości przypadającej na nabywcę części gruntu i wynosi 30,90 zł

 

WARUNKI PRZETARGU

  1. Cena wywoławcza lokalu obniżona o 20% wynosi 108 960,00 zł
  2. Wysokość wadium wynosi 15 000,00 zł
  3. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150 BGŻ SA w Tomaszowie Lubelskim do dnia 17 czerwca 2016 r.
  4. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
  5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  6. Lokal można oglądać w dni robocze od godz.900 do godz.1200 , po wcześniejszym uzgodnieniu w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 084 664 25-70.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 57 pok. nr 22.

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wersja do druku Generuj PDF
---