Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


GK.6840.10.2013 - Burmistrz Miasta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 201/14 z 202/6 ark. 22, położonej w obrębie ulic Króla Zygmunta, Hetmana Żółkiewskiego w Tomaszowie Lubelskim, która jest położona na terenie budown

 

Tomaszów Lubelski 09.05.2016 r.

GK.6840.10.2013

 

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

ogłasza w dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 900
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

działki oznaczonej nr 201/14 z 202/6 ark. 22, położonej w obrębie ulic Króla Zygmunta, Hetmana Żółkiewskiego w Tomaszowie Lubelskim, która jest położona na terenie budownictwa mieszkaniowego niskiej intensywności.
Tytuł własności na Gminę Miejską Tomaszowa Lubelskiego jest uregulowany w księdze wieczystej ZA1T/00044321/8. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń oraz zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza działki wynosi:
  - działka nr 201/14 i 202/6 o pow. 1028m² - 75 044,00 zł. plus VAT
 2. Wysokość wadium wynosi;
  - działka nr 201/14 i 202/6 – 8000,00zł.
 3. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski do dnia 24 czerwca 2016 r. w BGŻ SA Oddz. Tomaszów Lubelski nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150.
 4. Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku najpóźniej w dniu 24 czerwca 2016 r.
 5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszoną o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
 6. Osoby biorące udział w przetargu winne posiadać dowód osobisty a przedstawiciele firm umocowania do działania w imieniu firm (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo itp.) oraz dowód wpłaty wadium.
 7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 8. Cena nieruchomości nie obejmuje wskazania granic.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 57 pok. nr 22.

Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 664 2570.

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wersja do druku Generuj PDF
---