Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


GK.7125.1.2016 - Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 01 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 28

 

Tomaszów Lubelski 26.04.2016 r.

GK.7125.1.2016

 

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

ogłasza w dniu 10 czerwca 2016 r. o godz. 10-tej
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

samodzielnego lokalu użytkowego nr 01 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 28, znajdującego się w piwnicy składającego się z 1 pomieszczenia handlowego, 1 pomieszczenia magazynowego, wc, i pom. zaplecza o powierzchni 67,20 m2 wraz prawem współwłasności w 6720/191420 części (nie wydzielonej) obejmującej działki nr 11 i 12/1 ark. 35 o powierzchni 3170 m². Wartość współwłasności nie wydzielonej części gruntu została określona na 13350,00 zł. Stan techniczny lokalu nr 01, określono jako średni, wymagający remontu.

 

WARUNKI PRZETARGU

  1. Cena wywoławcza lokalu wynosi 29 300,00 zł
  2. Wysokość wadium wynosi 3 000,00 zł
  3. . Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150 BGŻ SA w Tomaszowie Lubelskim do dnia 06 czerwca 2016 r. Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem by środki pieniężne znalazły na koncie Urzędu Miasta znalazły się w dniu 06 czerwca 2016r.
  4. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
  5. Osoby biorące udział w przetargu winne posiadać dowód osobisty a przedstawiciele firm umocowania do działania w imieniu firm (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo itp.) oraz dowód wpłaty wadium.
  6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  7. Lokal można oglądać w dni robocze od godz. 900 do godz.1200, po wcześniejszym uzgodnieniu w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 084 664 37-40 wew. 27.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 57 pok. nr 22.

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wersja do druku Generuj PDF
---