Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 23 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy

Artykuły


GK.6840.12.2015 - Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 21/1 ark. 24 o pow. 1977 m², położonej przy ul. Szopena w Tomaszowie Lubelskim, zabudowanej budynkiem wolnostojącym

 

Tomaszów Lubelski 26.04.2016 r.

GK.6840.12.2015

 

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

ogłasza w dniu 17 czerwca 2016 r. o godz. 9-tej
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości oznaczonej nr 21/1 ark. 24 o pow. 1977 m², położonej przy ul. Szopena w Tomaszowie Lubelskim, zabudowanej budynkiem wolnostojącym o konstrukcji drewnianej na murowanej podmurówce. Dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Tytuł własności na Gminę Miejską Tomaszowa Lubelskiego jest uregulowany w księdze wieczystej ZA1T/00051440/0. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń oraz zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Warunki przetargu

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 224 200,00 zł
  2. Wysokość wadium - 25 000,00 zł
  3. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski do dnia 13czerwca 2016 r. na konto BGŻ SA w Tomaszowie Lubelskim nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150.
    Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem by środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta w dniu 13 czerwca 2016 r.
  4. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszone o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
  5. Osoby biorące udział w przetargu winne posiadać dowód osobisty a przedstawiciele firm umocowania do działania w imieniu firm (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo itp.) oraz dowód wpłaty wadium.
  6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  7. Cena nieruchomości nie obejmuje wskazania granic.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski przy ul.Lwowskiej 57 pok 22.

Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 84 664 25-70.

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wersja do druku Generuj PDF
---