Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ogłasza w dniu 31 października 2014 r. o godzinie 10:00 publiczny przetarg ustny na sprzedaż używanych szaf metalowych

BURMISTRZ MIASTA
 TOMASZOWA LUBELSKIEGO

ogłasza w dniu 31 października 2014 r. o godzinie 1000

publiczny przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych używanych szaf metalowych:

Lp.

Oznaczenie szafy

Nazwa składnika

Wymiary:
szer x wys
x głęb.

Nr
inwentarzowy

Cena wywoławcza

1

1

szafa duża

97x186x42

A03-00002-012H

80 zł

3

4

szafa duża

70x185x50

A03-00002-016A

70 zł

4

6

szafa duża

100x190x95

A03-00002-016G

100 zł

6

10

szafa duża

96x100x42

A03-00002-016E

100 zł

7

11

szafa duża

100x190x56

A03-00002-016B

100 zł

8

12

szafa duża z czterema przegrodami

95x180x40

A03-00002-012I

80 zł

10

14

szafa mała

50x110x46

A03-00002-012G

70 zł

12

16

szafa duża

96x163x40

A03-00002-013N

100 zł

13

17

szafa duża z dwoma skarbczykami

100x170x42

A03-00002-016F

120 zł

15

21

szafa duża

100x190x53

A03-00002-013E

100 zł

16

22

szafa średnia z dwoma skarbczykami

100x170x42

A03-00002-016D

120 zł

17

23

szafa średnia

96x163x42

A03-00002-012J

80 zł

18

24

szafa średnia

66x150x46

A03-00002-012K

80 zł

19

25

szafa mała

65x110x46

A03-00002-012C

70 zł

20

26

szafa duża z dwoma skarbczykami

100x170x42

A03-00002-016C

120 zł

24

30

szafa średnia

96x163x38

A03-00002-013M

100 zł

25

31

szafa duża

100x190x50

A03-00002-013L

100 zł

26

32

szafa duża

97x180x38

A03-00002-013K

100 zł

27

33

szafa duża

100x190x60

A03-00002-013J

100 zł

29

36

szafa duża

100x190x52

A03-00002-13H

100 zł

30

37

szafa duża

100x190x52

A03-00002-013G

100 zł

31

38

szafa średnia

95x170x45

A03-00002-013F

100 zł

33

42

szafa duża

100x180x58

A03-00002-013D

100 zł

34

45

szafa duża

100x153x38

A03-00002-013C

100 zł

35

46

szafa średnia ze skarbczykiem

66x150x47

A03-00002-013B

100 zł

36

47

szafa średnia

96x160x38

A03-00002-013A

100 zł

37

48

szafa średnia

100x163x38

A03-00002-013

100 zł

38

49

szafa średnia

96x163x42

A03-00002-012L

80 zł

39

50

szafa mała pusta

65x110x50

A03-00002-012D

70 zł

40

51

szafa duża pusta

96x180x38

A03-00002-012M

80 zł

41

52

szafa duża pusta

100x183x40

A03-00002-012N

100 zł

 

Warunki przetargu:

  1. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Urzędu Miasta najpóźniej na godzinę przed przetargiem w wysokości – 20 zł.
    Przy wpłacie wadium należy podać nr Lp. szafy, na którą się wpłaca wadium.
  2. Wysokość postąpienia nie mniej niż 1,00 zł.
  3. Szafy można oglądać w dni robocze w godzinach od 10oo do 14oo, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 84 664 37 40 wew. 35.
  4. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w każdym jego stadium bez podania przyczyn.
  5. Zakupione szafy nie podlegają zwrotowi, ani reklamacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za sprzedawane szafy.
  6. Wydanie szaf nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT oraz dowodu wpłaty, wpłatę w wysokości wylicytowanej pomniejszoną o wpłacone wadium należy dokonać w terminie do 3 dni od daty przetargu.
  7. Odbiór zakupionych szaf ( załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi Kupującego oraz na jego koszt w terminie 7 dni od daty dokonania wpłaty.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim ulica Lwowska 57, pokój nr 22. Przetarg będzie prowadzony według kolejności na ogłoszeniu.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta pokój nr 20, ul. Lwowska 57 lub telefonicznie pod Nr 84 664 37-40 wew. 35.

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać dowód osobisty oraz dowód wpłaty, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sadowego. W przypadku kopii wypisu kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Wadium będzie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny szafy.
Jeśli nabywca nie ureguluje należności w ciągu 3 dni od daty przetargu, wówczas wadium przepada.

 

 

Wersja do druku Generuj PDF
---